GartnerGroup, een bureau dat onderzoek doet op IT-gebied, heeft een lijst samengesteld met 'de top 10 van technologische ontwikkelingen voor 1998 die we zeker in de gaten moeten houden'. Zo voorspellen de samenstellers van het rapport dat 'biometriek' zijn intrede zal doen. We gaan nog dit jaar meemaken dat de computer eerst je vingerafdruk controleert voordat hij je toegang verleent tot het systeem. En dat hoeft niet eens je vingerafdruk te zijn. De computer kan ook de iris van je oog of de vorm van je gezicht controleren. Iets geheel anders is een digitale bankrekening. De banken zijn al druk bezig dit te ontwikkelen. Met je bankrekening op Internet online je goederen kopen. Hoewel aan biometrische wachtwoorden en netbankieren gewerkt wordt, ziet GartnerGroup wel in dat het gros van de consumenten er dit jaar nog geen gebruik van maken. Het zal vooral het bedrijfsleven zijn dat als eerste zal kennismaken met de nieuwe producten. Zo komt desktop videoconferentie er ongetwijfeld aan. Een simpel cameraatje op je monitor moet voldoende zijn. De vraag is alleen wanneer? Push-technologie en Netwerk Computers (NC) zijn ook twee voorbeelden die de GartnerGroup aanhaalt. Op deze trends moeten we zeker letten. Waar de GartnerGroup wel snel toekomst in ziet zijn 'document imaging' en 'database mining'. Bij document imaging worden papieren documenten direct na het scannen vertaald in bewerkbare documenten. Bij database mining wordt informatie uit gegevensbestanden direct geanalyseerd tot voor het bedrijfsleven nuttige informatie. Een hele brok informatie die zijn nut voor het bedrijfsleven snel zal aantonen. Tegen het jaar 2000 heeft het zijn waarde in het bedrijfsleven bewezen, zo voorspelt GartnerGroup. Nieuwe technologiën vormen in hun beginstadium altijd een beetje een hype. De onderzoekers van de GartnerGroup menen dat de hype echter snel opgevolgd zal worden door een gevoel van ontgoocheling ('wat moeten we er eigenlijk mee'), inzicht ('toch wel handig') en productie ('bestel maar'). Veel bedrijven willen nog niet aan dit soort nieuwigheden voordat het zijn nut heeft bewezen in de praktijk. Volgens het rapport zijn de tien belangrijkste technologiën die we in 1998 in de gaten moeten houden: 1 Biometriek 2 Desktop Videoconferentie 3 Data Mining 4 Document Imaging 5 Electronic Cash 6 Network Computers 7 Personal Digital Assistants 8 Push-technologie 9 Smartcards 10 Spraakherkenning