Dit blijkt uit een onderzoek van de Pew Internet & American Life Project naar het gedrag van Amerikaanse tieners in cyberspace. Voor 20 procent van alle tieners die gebruik maken van instant messaging, is dit communicatiemiddel de belangrijkste vorm van contact met vrienden, zo luidt een van de conclusies uit het rapport. Het gaat hierbij om bijna 2 miljoen adolescenten. Bijna de helft van de onderzochte jongens en meisjes tussen de 12 en 17 jaar zegt dat internet hen helpt om bestaande vriendschappen te onderhouden, terwijl 32 procent stelt dat internet hen van dienst is om nieuwe vriendschappen op te bouwen. De onderzoekers voeren verschillende redenen aan voor de populariteit van IM en mail. Een van de belangrijkste redenen is dat tieners via deze wegen meer durven dan bij fysiek sociaal contact. Dit is vooral van nut voor verlegen pubers die normaalgesproken niets kunnen stamelen zonder in blozen uit te barsten. Volgens de studie gebruikt 37 procent van de tieners IM om dingen te zeggen die ze normaal niet durven, bijvoorbeeld om iemand uit te vragen. Ook het beëindigen van een relatie schijnt regelmatig via chatprogramma's te gebeuren. Verder stelt meer dan de helft van de onderzochte personen wel eens een berichtje te hebben gestuurd naar een wildvreemde. Uit een ander onderzoek, afkomstig van de universiteit van New Hampshire, bleek deze week dat 20 procent van de online tieners seksuele avances heeft ontvangen van vreemden. Tieners liggen hier overigens niet wakker van, stelt het Pew Internet & American Life Project. Dit zou komen omdat zij hun internetactiviteiten niet als de echte, fysieke wereld beschouwen. Ouders maken zich daarentegen meer zorgen om het online gedrag van hun kroost. Maar liefst 61 procent zegt de internetactiviteiten van de kinderen in de gaten te houden, terwijl slechts 27 procent van de tieners zoiets vermoedt. De onderzoekers houden het er overigens op dat internet uiteindelijk iets positiefs is.