Repetitive Strain Injury is een verzamelbegrip voor kwalen die worden veroorzaakt omdat mensen langdurig eenzijdige handelingen uitvoeren, zoals vaak het geval is als er met een computer moet worden gewerkt. De voortdurende belasting door toetsenbord en muis lijdt tot pijnlijke en vermoeide spieren in arm, handen, schouders en soms zelf in de rug en in extreme gevallen tot blijvende invaliditeit. Hoewel artsen en ergonomen al geruime tijd computergebruikers aanraden om het toetsenbord licht te beroeren, hebben Amerikaanse onderzoekers precies uitgezocht wat de gevolgen zijn van hard typen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die met veel kracht de toetsen beroeren vaker symptomen vertonen van WRUEDs – wat staat voor `work-related upper extremity disorders'. Het gaat hier om de `afwijkingen' die meestal in verband worden gebracht met de spierontstekingen die bij RSI kunnen ontstaan. De symptomen zijn pijn, stijfheid, prikkelende vingers of een verdoofd gevoel in hand of armen. De onderzoekers merkten verder op dat mensen die door hard tikken last krijgen van hun spieren als reactie meestal nog harder gaan rammen op een toetsenbord. Maar ook mensen die geen problemen hebben blijken meestal veel te hard op toetsen te drukken: vier tot vijf keer meer kracht dan nodig. Het volledige onderzoek is gepubliceerd in het decembernummer van het Journal of Occupational and Environmental Medicine.