Dat heeft een rechter in Brussel op 29 juni al bepaald, zo is nu pas bekend geworden. De provider moet binnen zes maanden een filteringsysteem implementeren op straffe van een dwangsom van 2500 euro per dag. De maatregel moet het illegaal uitwisselen van muziek tegengaan.

In 2004 klaagde de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), de Belgische variant van Buma/Stemra, het toenmalige Tiscali aan. Intussen is de Belgische poot van Tiscali omgedoopt tot Scarlet.

Tiscali verdedigde zich destijds met het argument dat het onmogelijk al het internetverkeer kan monitoren. Technisch was dat niet haalbaar, verklaarde de provider. De rechter besloot daarom eind 2004 om experts aan te stellen om dit te onderzoeken.

De deskundigen hebben nu vastgesteld dat de provider het p2p-verkeer kan filteren met behulp van filter- en blokkeringssoftware. Volgens een groep deskundigen gaat het om een puur technische en geautomatiseerde oplossing waarmee bepaalde informatie op het netwerk van Scarlet doorgegeven kan worden.

De provider voerde aan dat de eisen van SABAM een inbreuk op de privacy en het briefgeheim betekenden en dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. De rechter heeft deze argumenten echter van tafel geveegd.

Het is nog niet bekend of Scarlet in beroep gaat tegen de uitspraak.