De provider streefde ernaar om de operationele kosten binnen een jaar met 15 procent te laten dalen. Dit is niet meer dan 3 procent geworden. De operationele kosten bedroegen vorig jaar 371,5 miljoen euro. In 2003 was dit nog 380,4 miljoen euro. De personele kosten zijn juist met 10 procent gestegen tot 156,6 miljoen euro. Dit is ongeveer 14 procent van de omzet. Om extra kosten te besparen, heeft de provider in 2004 de activiteiten in vier landen afgestoten. Naast Oostenrijk werden ook bedrijfsonderdelen in Zweden, Zuid-Afrika en Noorwegen verkocht. In totaal leverde dit ongeveer 71 miljoen euro op. Mede hierdoor steeg de totale omzet van Tiscali met 20 procent tot 1,08 miljard euro. De provider eindigde uiteindelijk met een verlies van 161,4 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 245,9 miljoen euro. De provider bediende eind vorig jaar 1,65 miljoen adsl-abonnees. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2003. De omzet van adsl-abonnees is dan ook gestegen van 143,3 miljoen euro tot 312,5 miljoen euro. De omzet van inbelabonnees is juist met 11 procent gedaald 417,9 miljoen euro.