Dit blijkt uit een recente studie van de Rabobank. Vast staat wel dat de opkomst van internet gevolgen heeft. "Hoewel uit diverse onderzoeken blijkt dat de groothandel dankzij ICT overbodig zou worden, blijkt dit niet uit de praktijk", aldus het rapport. "Het is nog niet duidelijk of fabrikanten de groothandel gaan omzeilen." Aan de andere kant hebben groothandelaren zich steeds meer gepositioneerd als informatiemakelaars. Internet kan hierbij een waardevol instrument blijken. Volgens de onderzoekers is dit namelijk gewoon een extra afzetkanaal en zal het de communicatie van productinformatie bevorderen. Ook concludeert de Rabobank uit zijn onderzoek dat de macht van de leveranciers en afnemers blijft stijgen. De groothandel moet in actie komen om de marges in de keten veilig te stellen, waarschuwt het rapport. Aan de ene kant is het eigen kostenniveau van groot belang, aan de andere kant moet voortdurend toegevoegde waarde worden gecreëerd, bijvoorbeeld via logistieke dienstverlening, installatie, reparatie en onderhoud.