In totaal is er een prijzenpot van 20.000 euro. Dat bedrag is verdeeld over drie prijzen in vier categorieën. De Open Data Challenge reikt prijzen uit voor goede ideeën, concrete (bestaande) applicaties (webapps), een visuele weergave van overheidsdata, en voor nieuwe of aanvullende datasets.

Burgers, developers en designers

Het meest toegankelijk is de categorie ideeën waarbij mededingers simpelweg een Google Formulier invullen met hun antwoord op de vraag 'Wouldn't it be cool if' voor goed gebruik van open overheidsdata. Met de categorie apps worden developers en techneuten aangesproken, terwijl de categorie visualisatie bedoeld is voor ontwerpers en kunstenaars.

Aan de vierde categorie, datasets, kunnen zowel overheidsorganen en publieke instanties als developers meedoen. Eerstgenoemden kunnen hun eigen data openstellen of expliciet bijdragen voor dit initiatief. Developers kunnen op basis van reeds beschikbare overheidsgegevens, bijvoorbeeld uit verschillende bronnen, eigen combinaties maken en die indienen. Die nieuwe datasets kunnen dan opgeschoonde gegevens of juist anders gelinkte data bevatten.

Google, IBM, Microsoft

Alleen burgers van de Europese Unie mogen meedoen, waarbij samenwerkingsverbanden tussen mensen, groepen of organisaties in verschillende landen worden aangemoedigd. Er is geen beperking aan het aantal toegestande inzendingen per persoon, groep of organisatie. Ook ideeën, applicaties en visualisaties die mensen al eerder hebben geopenbaard of gemaakt, mogen meedoen.

De wedstrijd is net van start gegaan en loopt nog tot begin juni. De resultaten - en de winnaars - worden mid juni in Brussel onthuld op de EC-vergadering voor de Digitale Agenda. Het is een initiatief van de nonprofit organisatie Open Knowledge Foundation, denktank de OpenForum Academy en het door webstandaardorganisatie W3C opgerichtte Share-PSI.eu. De wedstrijd wordt gesponsord door Google, naast ook IBM, Microsoft en Talis (ontwikkelaar van semantische websoftware voor het onderwijs en de onderzoekssector).

VS bezuinigt open data juist weg

Ondertussen sneuvelt het Amerikaanse overheidsinitiatief voor open overheidsgegevens juist. Veel websites met openlijk toegankelijke overheidsdata gaan eind mei offline, enkele andere draaien nog tot eind juli. Dit raakt onder meer het IT Dashboard van de Amerikaanse regering, Data.gov, en paymentaccuracy.gov. Ook intern gebruikte overheidssites als Performance.gov en FedSpace sluiten de deuren. De door president Obama opgezette openheid wordt wegbezuinigd.