De minister heeft de vijf corporaties (De Key, De Algemene Woningbouwvereniging, Rochdale, Ymere en Het Oosten) toestemming gegeven om te participeren in het glasvezelnetwerk dat de gemeente Amsterdam wil laten aanleggen. Dit blijkt uit een brief die vrijdag door het ministerie is verstuurd.

De toestemming van VROM is aan een aantal strikte randvoorwaarden gebonden. Dit om staatssteun aan de dochteronderneming Citynet, dat verantwoordelijk wordt voor de aanleg, te voorkomen. De 'gezonde marktwerking' mag niet worden verstoord, aldus de minister in haar brief.

Dekker zegt de belangstelling van de corporaties toe te juichen. "Gezien de omvang van hun woningbezit kunnen corporaties een grootschalige uitrol mogelijk maken en daarmee een nuttige rol vervullen bij de ontwikkeling van breedband", aldus de minister.

Overigens is het fiat nog wel onder voorbehoud. Mocht bijvoorbeeld de Kamer anders besluiten, dan moet de deelneming in Citynet 'zonder enige aansprakelijkheid van het Rijk worden teruggedraaid." Verder moet ook de Europese Commissie nog instemmen met alle plannen.

Kabelsector

De brancheorganisatie van de kabelaars, de Vecai, reageert met verbazing op het besluit om vooruit te lopen op nieuwe wetgeving. De Vecai stelt andermaal dat er geen enkele noodzaak is om de breedbandinfrastructuur te stimuleren van overheidswege.

Verder wijst de belangenbehartiger op een stuk van ministers Dekker, Brinkhorst en Remkes waarin ze stellen dat eigendom van de netwerken 'al dan niet via deelneming in het betrokken netwerkbedrijf' binnen de huidige kaders niet is toegestaan. "Wat minister Dekker nu toestaat, is daarom geheel in strijd met de bestaande regels", zo besluit de Vecai.