Het Hof zal het standpunt van Kokott volgens de gerechtelijke procedures in overweging nemen. Doorgaans neemt de rechtbank de aanbevelingen van de advocaat-generaal over, maar het Hof is ook vrij anders te beslissen, zo meldt Ars Technica.

Aanleiding voor de uitspraak is de zaak van de Spaanse belangenorganisatie voor de muziekindustrie Promusicae tegen de Spaanse internetprovider Telefonica. De Spaanse rechter oordeelde dat Telefonica de namen en adressen van Kazaa-gebruikers niet hoefde te overhandigen, in civiele rechtszaken, maar alleen in strafrechtelijke.

Het standpunt dat isp's geen gegevens hoeven over te dragen in civiele zaken omtrent auteursrechtenschendingen, kan grote gevolgen hebben voor de Europese strijd van de muziekindustrie tegen p2p-gebruikers. De industrie zou, als het Hof het standpunt overneemt, namelijk aangewezen zijn op strafrechtelijke onderzoeken naar auteursrechtenschendingen. Dat betekent dat belangenorganisaties wetsdienaren bereid moeten vinden zich op het onderzoek naar deze praktijken toe te leggen.

De Internationale Federatie van de Muziekindustrie, de IFPI, verklaarde tegenover Ars Technica dat de mening van de advocaat-generaal niet bindend is. "Het standpunt moet nader bestudeerd worden, maar het is duidelijk dat dit EU-lidstaten niet verhindert om gegevens over auteursrechtenschenders vrij te geven in civiele zaken", aldus de IFPI-woordvoerder.

De federatie voegt hieraan toe dat het belangrijk is dat rechthebbenden die gegevens via civiele procedures kunnen verkijgen 'om online auteursrechtenschending effectief aan te pakken'.

'Niet van toepassing op Nederland'

In een reactie stelt pirarijbestrijder stichting Brein dat de uitspraak van de advocaat-generaal geen gevolgen heeft voor civiele acties tegen p2p-gebruikers in Nederland. "Nederlandse jurisprudentie heeft bepaald onder welke omstandigheden isp's naam, adres en woonplaatsgegevens van vermoedelijke inbreukmakers aan de rechthebbende of diens vertegenwoordiger behoren af te geven zodat die civiele actie tegen de inbreuk kunnen ondernemen", aldus Brein.

Brein verwijst verder naar de zaak Lycos-Pessers waarin de Hoge Raad oordeelde dat isp's naw-gegevens moeten afstaan als 'de onrechtmatigheid van de handeling redelijkerwijs aannemelijk is en de benadeelde een prevalerend en gerechtvaardigd belangt heeft'. Dit oordeel werd ook toegepast bij de zaak die Brein aanspande tegen UPC.

Overigens zegt Brein dat de uitspraak van de advocaat-generaal geen betrekking heeft op haar werkzaamheden, omdat zij zich voornamelijk richt op 'sites en servers die illegaal gebruik van uitwisseldiensten organiseren'.