De zestigjarige David Nagel kondigde zijn afscheid zondag aan. Een reden voor zijn plotselinge vertrek is niet gegeven. Nagel blijft nog wel betrokken bij het bedrijf in een adviseursfunctie.

Een definitieve opvolger is nog niet benoemd. Voorlopig worden zijn ceo-taken waargenomen door Patrick McVeigh (53). De raad van bestuur gaat zo snel mogelijk op zoek naar een definitieve opvolger.

In oktober 2003 werd PalmSource, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van software voor mobiele apparaten, afgesplitst van PalmOne. Dit was een rechtstreeks gevolg van de aankoop van hardwaremaker Handspring. In januari dit jaar nam PalmOne's eerste ceo, Todd Bradley, afscheid. Inmiddels is Ed Colligan als definitieve opvolger benoemd.

Zowel voor PalmOne als voor PalmSource is de concurrentie de laatste tijd verhevigd. PalmOne heeft te kampen met teruglopende omzetten in een weinig florissante pda-markt. PalmSource probeert op zijn beurt een steviger vinger in de pap te krijgen in de groeiende markt voor smartphones. Hiertoe werd enkele maanden geleden nog China MobilSoft overgenomen, dat behalve met smartphones ook actief is met Linux.