Tot deze conclusie komt het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Robert Frances Group (RFG) na onderzoek onder it-bazen van grote bedrijven. Hierbij werden de totale kosten onder de loep genomen van drie verschillende platformen voor webservers. Na drie jaar blijkt Linux (in combinatie met Apache) verreweg de meest goedkope oplossing te zijn. Windows met IIS is meer dan twee keer zo duur, terwijl Solaris met SPARC-architectuur en Apache verreweg het kostbaarst was. RFG keek hierbij onder meer naar de aanschafkosten van hard- en software, upgrades en de kosten om de boel draaiende te houden. Dit laatste aspect en de hardwarekosten zijn de grootste uitgaven. Linux profiteert volgens de onderzoekers met name van de mogelijkheid om het product eenvoudig uit te breiden zonder extra licentiekosten. Voor de lange termijn is dit erg gunstig. Bij Solaris spelen vooral de hoge kosten van de hardware een rol. Het uitgebreide rapport is hier te downloaden.