Het vioolspelende exemplaar houdt het instrument zelf vast terwijl het met de andere 'hand' de strijkstok bedient. Door beweging van de vingers aan de linkerhand kan de robot zelfs vibrato teweegbrengen.