Het forum, opererend onder de naam Transatlantic Consumer Dialog (TACD), zegt dat de overeenkomst op verschillende punten steken laat vallen. Het doel van de onlangs bereikte overeenkomst is de bescherming van persoonsgegevens van EU-ingezetenen en consumenten wanneer die gegevens om welke reden dan ook worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten. De TACD zegt dat het Amerikaanse veilige havenprincipe geen afdoende bescherming van de privacy biedt. Met afdoende doelt het forum op de mate van bescherming die wel standaard binnen de Europese wetten is geregeld. Volgens de EU-richtlijnen van 1 maart is privacy een recht, wat door openbare autoriteiten wordt gehandhaafd. In het Amerikaanse voorstel is privacy iets waarover onderhandeld kan worden, en de handhaving van de regels is voornamelijk een zaak van zelfregulering in de industrie. De TACD zegt, afgaand op eigen ervaringen tot nu toe, dat Amerikaanse consumentenorganisaties weinig vertrouwen hebben in de effectiviteit van zelfregulering voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Daarnaast benadrukt het forum de noodzaak van een internationaal raamwerk voor de privacy-bescherming van consumenten in de online economie. De TACD geeft wel toe dat het huidige voorstel een aantal verbeteringen bevat ten opzichte van eerdere versies, maar dat over de tekst zelf en over de effectiviteit van de naleving en handhaving de nodige vragen blijven bestaan. In het licht van deze kritiek stelt de TACD voor dat de overeenkomst een beperkte looptijd moet krijgen, en dat na afloop daarvan zowel de EU als de VS de overeenkomst aan een onafhankelijk onderzoek onderwerpen. Het forum is fel gekant tegen een afspraak voor onbepaalde tijd, zelfs als die op gezette tijden wordt gecontroleerd. Overigens moet het voorstel dat door de EU en de VS is goedgekeurd nog wel door een meerderheid van de afzonderlijke lidstaten worden geaccordeerd. EU-commissaris Frits Bolkestein kan door het principeakkoord wel gaan lobbyen bij de lidstaten. Over het huidige voorstel is twee jaar onderhandeld door Europa en de VS.Eerdere relevante berichten: VS en EU bereiken na twee jaar privacyakkoord (15 maart 2000) EU en VS bijna eens over dataprivacyakkoord (23 februari 2000) VS en EU praten deze week over dataprivacyakkoord (17 januari 2000)