Tweederde van de Nederlanders maakt wel eens gebruik van internet en bijna de helft van alle Nederlanders is minstens één keer per week online. Dit blijkt uit de laatste internetmeting van onderzoeker NFO Trendbox, dat ieder kwartaal verslag doet van zijn bevindingen op internet. Bij de laatste meting heeft Trendbox vooral gekeken naar het gebruik van diensten waarbij het mogelijk is om muziek, software en complete speelfilms uit te wisselen. Het aantal frequente internetgebruikers neemt volgens Trendbox nog altijd toe: het zijn er nu bijna zes miljoen, met een vrijwel gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Het totaal aantal internetters zou niet of nauwelijks meer groeien. Van de internetgebruikers zegt 26 procent regelmatig muziekbestanden binnen te halen. In de leeftijdscategorie 16 tot en met 24 jaar ligt dit met bijna 50 procent nog hoger. Maar liefst 87 procent betaalt daar niets voor, althans niet aan de rechthebbenden. Gemiddeld haalt men zo'n 27 bestanden per maand binnen, wat overeen komt met ongeveer twee hele cd's. Het onderzoek is in februari 2002 uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1s500 Nederlanders van 16 jaar en ouder.