Holyfemales, een communitysite voor gelovige lesbiënnes, wordt door auteursrechtenjager Cozzmoss gesommeerd om 11.701 euro over te maken wegens auteursrechtenschendingen in 2009. Het blog heeft vijf artikelen uit Trouw gepubliceerd. Ook zijn er een aantal artikelen uit het Nederlands Dagblad online gezet.

In eerste instantie ging het om een bedrag van bijna 2800 euro, inclusief administratiekosten, btw en advocaatkosten, zo blijkt uit de eerste claim die in bezit is van Webwereld. Dit ging enkel om artikelen afkomstig uit Trouw en het bedrag werd gefactureerd aan de provider van Holyfemales. In 2010 werd de eis van Cozzmoss uitgebreid met twaalf artikelen van het Nederlands Dagblad, zo blijkt uit de tweede claim. De eis van de auteursrechtenjager is toen neergelegd bij de twee particulieren die het blog beheren.

'Gaat nergens over'

De teller staat nu op bijna 12.000 euro. "Het gaat intussen helemaal nergens meer over, behalve om puur geld kloppen", zegt webmaster Marieke, die niet met volledige naam genoemd wil worden, tegen Webwereld. Volgens haar heeft het Nederlands Dagblad eerder gesteld geen particulieren aan te willen pakken, maar doet het dat nu toch.

"Ze hebben het bewijsmateriaal en screendumps van de eerste claim gewoon in de tweede claim geveegd." Een vreemde zaak, vindt Marieke, omdat de bewuste artikelen al in 2009 offline zijn gehaald. Wel waren ze nog via de cache van Google vindbaar. Ze vermoedt dan ook dat de nieuwe claim daarop is gebaseerd.

Claim, want ooit gepubliceerd

Cozzmoss spreekt dit tegen. "Nee, dat is niet waar", zegt Marcus van de Kerkhof, general manager bij Cozzmoss. "De aangetroffen artikelen zijn hoogstwaarschijnlijk direct na de ontvangst van de eerste sommatiebrief verwijderd van de website. Het enkele feit dat artikelen verwijderd zijn, betekent echter niet dat er geen sprake is van inbreuk op auteursrechten."

"Daartoe is voldoende dat de artikelen op een bepaald moment op een bepaalde website openbaar gemaakt zijn. Als daarvan sprake is, dan is degene die verantwoordelijk is voor de betreffende website schadeplichtig."

Publiciteit zoeken

Holyfemales gaat via een advocaat de claim wederom afwijzen. Ze hopen redelijk sterk te staan omdat het Nederlands Dagblad heeft gesteld Cozzmoss geen mandaat te hebben gegeven voor het aanpakken van particulieren. Ook hopen ze de publieke opinie achter zich te krijgen.

"De meeste mensen die ik spreek vinden het intriest en zuur dat juist christelijke kranten dit hun eigen achterban aandoen, en er dan vervolgens hun handen vanaf trekken", aldus Marieke.

Uit een poll op de site blijkt dat bijna 50 procent van de achterban vindt dat de publiciteit moet worden gezocht. Opvallend genoeg vindt 25 procent van de stemmers dat er "gewoon moet worden betaald". Dit beeld kan vertekend zijn omdat Geenstijl maandag naar de site linkte.