Trouw heeft de auteursrechtenjager Cozzmoss opdracht gegeven het copyright van de krant online te bewaken. Dat bureau is in de arm genomen omdat veel content van de krant overal opduikt. Ook op betaalde sites, waar geld wordt verdiend met kopij van Trouw. "Het was tijd om wat tegenmaatregelen te nemen," zegt adjunct-hoofdredacteur Gerbert van Loenen.

Volgens Van Loenen komt het regelmatig voor dat stukken integraal worden overgenomen en de auteursnaam wordt veranderd. Ook worden artikelen teruggevonden op sites die een abonnementsgeld vragen van 1.000 euro per maand. Dat gaat vooral om kopij die betrekking heeft op de farmaceutische industrie. Volgens Van Loenen is dat een industrie waar erg veel geld in omgaat. "Die artikelen worden stelselmatig overgenomen door sites die zich laten betalen", aldus Van Loenen. "Dat accepteren wij niet."

Stapels facturen

In het verleden reageerde Trouw eigenlijk alleen maar op tips. Vervolgens werd er een factuur gestuurd en waarna er vaak niet meer naar omgekeken werd. Vaak werd ook vergeten dat er een factuur was verstuurd. Door met Cozzmoss in zee te gaan wil de krant de problemen structureel aanpakken. Van Loenen: "We zijn een half jaar bezig met Cozzmoss om dit voor te bereiden en momenteel gaan echt stapels facturen de deur uit."

Dat betekent niet dat iedereen even hard zal worden aangepakt. "Een amateur die een blog heeft en daar een stukje van Trouw citeert, sturen wij in het zwaarste geval een waarschuwing." Daarin zou de blogger verzocht worden om alleen de eerste alinea te citeren en daarin een link te plaatsen naar het artikel. "We willen heel graag geciteerd worden en we willen heel graag dat er naar ons verwezen wordt."

Het gaat Trouw vooral om bedrijven, overheden en goed gesubsieerde instellingen en zeker niet om het aanpakken van webloggers benadrukt Van Loenen. "Wij vinden onze productie van waarde en zullen -ook als we in de toekomst misscchien alleen digitaal zijn- geld blijven vragen voor ons product."

Volkskrant ook

Ook de Volkskrant gaat het online schenden van auteursrechten strenger aanpakken. Cozzmoss en de Volkskrant bevestigen in gesprek te zijn. Dit zou volgens Van Loenen op aanraden van Trouw zijn gebeurd. Hij gaat ook andere kranten aanraden dezelfde stappen te ondernemen omdat zij kampen met hetzelfde probleem.

Arnold Koper die bij de Volkskrant over auteursrechtenkwesties gaat wil nog niet veel kwijt over de plannen. "Er wordt op dit moment over gesproken." Maar de krant wil auteursrechtenschendingen serieuzer en consequenter aan te pakken. Zo is het is volgens Koper de bedoeling om systematisch met zoekmachines het internet af te speuren.

Op dit moment neemt de Volkskrant een wat rigoureuzer standpunt in dan Trouw. "Het gaat ons om auteursrechtschending, punt", legt Koper uit. "Iedereen die zich daaraan schuldig maakt zouden we willen vragen dat niet meer te doen." Volgens Koper zijn er genoeg mogelijkheden om wel content van de Volkskrant te gebruiken, bijvoorbeeld door 'netjes toestemming te vragen'.

Omdat er nog bekeken wordt wat de beste methode is om dit probleem aan te pakken kan Koper niet verder ingaan op de precieze details. "Er zijn natuurlijk enorm veel verschillen in ernst en opportuniteit." Het is wel de bedoeling om redelijk snel aan de slag te gaan met het stevig aanpakken van de schenders. "Ik zeg niet dat het een half jaar gaat duren, het kan ook volgende week zijn."

Cozzmoss

Cozzmoss, bekend en berucht door het genadeloos aanpakken van webloggers die inbreuk maakten op auteursrechten van onder andere BN/De Stem, zegt geen bloggers aan te pakken als Trouw en de Volkskrant dat niet willen. "Trouw bepaalt welke partijen wel met een factuur worden benaderd en welke niet", legt Judith Martens van Cozzmoss uit.

De bedragen worden altijd gebaseerd op het oorspronkelijke bedrag dat de auteur heeft ontvangen. Als het artikel is overgenomen zonder auteursnaam of een andere auteursnaam wordt dubbel gefactureerd. Wordt de auteursnaam wel vermeld dan wordt het oorspronkelijke bedrag gevraagd. In de regel krijgt Cozzmoss de helft van die bedragen. Trouw is nog in onderhandeling over de precieze verdeling.