In versie 1.0 van Trusted Debian worden met name enkele zogeheten 'buffer overflow'-problemen aangepakt. De benodigde veiligheidstechnologie was al lange tijd beschikbaar voor Linux, stellen de mensen achter het in Nederland gestarte Trusted Debian. "Maar tot nu toe was die [beveiligingstechnologie] alleen toegankelijk voor experts." Trusted Debian maakt gebruik van PaX, dat onder meer probeert om code en data uit elkaar te houden. Daarnaast is Trusted Debian ook voorzien van een 'stack protector' die een soort 'booby-traps' toevoegt aan software. "Als zo'n booby-trap afgaat door een overflow, dan wordt het programma beëindigd voordat er schade berokkend kan worden." Op de discussiesite Slashdot zijn inmiddels discussies losgebarsten over de vraag of Trusted Debian zich wel 'trusted' mag noemen en over de vermeende voordelen van Trusted Debian ten opzichte van OpenBSD.