Als er bij een onderzoek van de boeken 'geen lijken uit de kast vallen', is de koop van de in surseance van betaling verkerende computerfabrikant Tulip door de Begemann-groep definitief. Het onderzoek duurt tot 8 juni. Begemann komt met een boedelkrediet, van circa 30 miljoen gulden, om de Tulipfabriek tijdens het onderzoek op gang te houden. De overname kost 250 personeelsleden van Tulip hun baan. De Amerikaanse computerdistributeur- en fabrikant Ingram Micro zal de Tulipfabriek in Rosmalen over een tijdje kopen. "Wij nemen de divisies verkoop, marketing, service en productontwikkeling over, die wel onder de naam Tulip blijven bestaan.", aldus topman A. Deleye van Begemann. Volgens hem vult Tulip de Begemann-onderdelen Kopek (distributeur van automatiseringssystemen) en Eurasem (assembleur van chips) goed aan. Commodore daarentegen zal waarschijnlijk worden afgestoten. Ingram zal naast Tulip- en Commodorecomputers ook computers van andere merken in Brabant gaan bouwen. Dell blijft financiële analisten verbazen met torenhoge winsten. Het bedrijf maakte in het eerste kwartaal een winst van 305 miljoen dollar. Dell zag zijn omzet vergeleken met het zelfde kwartaal van vorig jaar groeien met 52 procent. Zelfs in de sterk teruglopende Aziatische markt wist de Amerikaanse firma een winst te boeken van 35 procent. In Europa lag dat percentage op 62. Dell wist, tegen de algemene trend in, zijn winstmarge met 0,3 procent te verhogen. De verkoop van notebooks schoot met 80 percent omhoog vergeleken met vorig jaar terwijl Dell bovendien veertig procent meer desktop computers afzette. Het geheim van de onvoorstelbare groei van Dell lijkt het directe distributiesysteem te zijn. Dell heeft zelfs in een slechte periode maar voor zeven dagen voorraad renteloos in de magazijnen staan. Netscape maakte gisteren zijn "grootste licensie-overeenkomst tot nu toe" bekend. Het bedrijf gaat software leveren voor het wereldwijde 'E-commerce'-netwerk van de grote Citibank. Ingevolge de overeenkomst mag Citibank ongebreideld overal ter wereld Commerce Xpert software van Netscape toepassen. Daarnaast kan de bank gebruik maken van server software en Internetapplicaties van Netscape om een 'E-commerce'-infrastructuur op te zetten. Op deze manier kan Citibank een, zoals Netscape dat noemt, ESP (enterprise service provider) worden op mondiaal niveau. Via advertenties laat de Rabobank weten dat het bij deze financiële instelling "100 procent veilig is uw bankzaken via Internet te regelen". De Consumentenbond onderschrijft die bewering, In opdracht van het blad 'Computer Idee' onderzochten een paar informaticastudenten het waarheidsgehalte van die verzekering. Hun conclusie luidt dat het niet veilig bankieren via internet is bij de Rabobank. Door middel van een nep-site, het verspreiden van een virus bij een aantal Rabo-klanten en het tonen van een 'foutmelding' wisten de studenten via de namaaksite de gegevens en geheime codes van de betreffende klanten te achterhalen. De Rabobank zegt de procedures voor internetbankieren te zullen evalueren Mogelijkerwijze zal de bank minder gebruiksvriendelijke beveiligingsmaatregelen moeten treffen. Klanten die door computerkrakers worden benadeeld, krijgen een schadevergoeding van de Rabobank.