Microsoft heeft hierover een akkoord bereikt met Meng Weng Wong, de auteur van het antispamsysteem Sender Policy Framework (SPF). In juni wordt het eindresultaat van de twee antispamtechnologieën verwacht. Hoe dit gaat heten, is nog niet bekend. Caller ID is een mechanisme dat het zogenoemde spoofing moet tegengaan, een door spammers gebruikte methode om op grote schaal commerciële mail te versturen uit naam van anderen. Dit gebeurt onder meer doordat beheerders van mailservers de in het dns (domain name system) vermelde ip-adressen van hun verzendende servers moeten opnemen in een soort ip-telefoonboek. De ontvangende kant van de mailservers moet vervolgens zodanig worden ingesteld dat deze bij 'binnenkomst' van een mailtje verifieert of het bewuste mailadres gekoppeld is aan het verzendende ip-adres. Op deze manier kan het systeem voor de daadwerkelijke aflevering van het mailtje controleren of de afzender 'gerechtigd' is om te mailen. Dit concept is vergelijkbaar met nummerweergave waarbij mensen zien wie er belt en de keus hebben om het telefoontje te beantwoorden.