De provincie Overijssel heeft innovatie benoemd tot één van haar speerpunten. Volgens de provincie is vernieuwing onontbeerlijk als Overijssel een bloeiend bedrijfsleven wil houden. Om dit te bewerkstelligen is eerder al het programma Innovatie Impuls Overijssel in het leven geroepen dat investeert in innovatieprojecten. Gedeputeerde Staten van de provincie tast nu ook in de buidel om vier projecten levensvatbaar te maken. Zo ontvangt Stichting Breedband Twente 199.000 euro. Deze stichting werkt onder meer aan een betaalmethode voor breedbanddiensten en wil de ontwikkeling van ict-diensten en infrastructuur ontwikkelen. De rest van het geld wordt verdeeld onder Stichting VR Valley Twente, ROC Oost-Nederland en Universiteit Twente.