Met een grote meerderheid heeft de Tweede Kamer gisteren een motie aangenomen om vaart te zetten achter de overgang naar glasvezelaansluitingen van alle woningen in Nederland binnen 'een periode van vijf tot tien jaar'.

In de motie van Kees Vendrik (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) wordt van de regering het volgende geëist:

"Verzoekt de regering om in het voorjaar van 2010 met een uitgewerkt plan te komen hoe in Nederland in de komende 5 tot 10 jaar voorzien wordt in een landelijk dekkende aanleg van de volgende generatie aansluitnetwerken, en daarbij, ook in de tussenliggende tijd, een actieve rol te erkennen en te ondersteunen van decentrale overheden."

Ook CDA voor

De VVD vindt dit doorgaans een zaak van de markt met steun aan de kabelexploitanten die tegen elke overheidsbemoeienis met glasvezel zijn. Ook het CDA werd de afgelopen jaren meer en meer terughoudend als het om stimulering van glasvezel door oeverheden ging. Met name Jos Hessels schaarde zich aan de zijde van de VVD.

Maar Hessels wil nu als Gedeputeerde van Limburg de aanleg van glasvezel ter hand nemen. Mede dankzij zijn lobby stemde ook het CDA vóór deze motie. Ook de regeringspartijen PvdA en ChristenUnie stemden vóór, evenals de oppositiepartijen PVV, GroenLinks, D66 en SGP.

Over overheidsstimulering is, na de door Amsterdam gewonnen langdurige kwestie met UPC voor de Europese Commissie een nieuwe strijd ontbrand met de kabel. Die dwong Limburg om een toontje lager te gaan zingen met haar glasvezelplan.

Meer subsidie

In de Kamermotie worden behalve de 'digitale koppositie van Nederland' ook als argumenten genoemd de verduurzaming van de economie (glasvezelexploitatie vergt veel minder energie dan het oude kopernet van KPN) en werkgelegenheid ten tijde van de huidige recessie genoemd.

Expliciet zegt de motie dat zowel vóór- en cofinanciering als participatie door overheden in glasvezelnetten voor woningen een kans moeten krijgen.

Staatssecretaris Frank Heemkerk benadrukte dat bij elk nieuw project de marges aangegeven door de Europese Commissie in acht moeten worden genomen. Nationale belemmeringen die verder gaan neemt hij weg in de Crisis- en Herstelwet van de regering.

Die maakt, aldus de bewindsman letterlijk in het Kamerdebat "de aanleg van nieuwe netwerken meer mogelijk". Wat dat meer mogelijk in de praktijk betekent, zal moeten blijken.

Weinig vertrouwen in markt

Heemskerk vindt dat geld uit potten voor stimulering van gebruik van ict, zoals in de zorg, gebruikt kunnen worden om vraag naar diensten over glasvezel te stimuleren. Dit creëert een vraag in de markt. "Neem het programma Veiligheid Kleine Bedrijven dat je kunt koppelen aan de uitrol van supersnel breedband. De vele beveiligingscamera's kunnen nog gemakkelijker via internet of via supersnel breedband gebruikt kunnen worden. Ik zie daarvoor tal van mogelijkheden."

De Kamer vertrouwt er niet op dat Nederland verglaast door dat aan de markt van KPN/Reggefiber en UPC of Ziggo over te laten. KPN zal binnenkort een besluit nemen over het tempo van investering in glasvezelnetten. UPC en Ziggo vertrouwen op coax dat met Docsis 3 hoge downloadsnelheden aan kan.

De kabelbedrijven zijn fel gekant tegen meer overheidsbemoeienis. Volgens NLKabel loopt Nederland voorop qua snelheden en concurrentie op de breedbandmarkt. Verdere staatssteun zou deze gezonde markt juist verstoren.