De overstap naar Drupal is gemeld door open source-consultant Bert Boerland, mede-oprichter van de Drupal Stichting Nederland. Hij vertelt Webwereld dat hij “helaas niet meer kan melden” dan op zijn blog staat. Daar schrijft hij dat de Tweede Kamer na een lang selectietraject heeft gekozen voor Drupal.

‘Open source geen vereiste’

Andere kanshebbers waren het Nederlandse Hippo, het door gemeenten veelgebruikte Typo3 en Plone. Alledrie zijn open source-cms’en, hoewel dat volgens Boerland geen vereiste was in de selectie. Hij heeft enkele maanden geleden in de Tweede Kamer een presentatie gegeven over de voor- en nadelen van Drupal.

Uiteindelijk zijn Drupal en Hippo overgebleven op de shortlist. Het is niet bekend hoe lang dit selectieproces heeft gelopen en wat de criteria waren. De Tweede Kamer komt nog met antwoorden op vragen van Webwereld hierover.

Voor 5 maanden

Vorige maand is al her en der een vacature geplaatst van de Tweede Kamer voor dit project. Daarin wordt een (senior) Drupal-specialist gezocht, die ook kennis van de open source-database MySQL moet hebben. Het gaat om een klus voor 5 maanden, waarbij de kandidaat al op 10 februari zou moeten beginnen.

Het is niet bekend of die vacature is ingevuld en of het project inderdaad begin vorige maand al van start is gegaan. De vacature staat bij sommige bemiddelingsbureaus niet meer online (maar nog wel in de Google-cache). Dat wil echter niet zeggen dat de positie is vervuld, legt de recruiter van een van de bureau's uit aan Webwereld.

4 websites, 1 intranet

Uit de vacaturetekst blijkt dat het huidige cms Tridion is. Daar draaien nu vier publieke websites en 1 intranet op. De gezochte Drupal-specialist moet die vijf omgevingen 1-op-1 ombouwen naar het open source-cms. “Het betreft www.derdekamer.nl, www.tweedekamer.nl, www.jongerenkamer.nl, www.houseofrepresentatives.nl en het intranet”, aldus de vacature.

Tijdens deze migratie worden die websites niet aangepast. Noch inhoud, navigatie of vormgeving worden herzien, stelt de vacature. “Ook de huidige groep geautoriseerden/eindgebruikers dient als uitgangspunt voor het nieuwe systeem. In beginsel gaan alle bestaande content en procedures een op een over naar het nieuwe systeem, tenzij het project een verandering noodzakelijk maakt.”

Eigen koers

De Tweede Kamer wijkt met de migratie naar Drupal wel af van de ministeries en overige overheidsinstanties. Die zijn samengevoegd op het overkoepelende Rijksoverheid.nl wat het Nederlandse open source-cms Hippo gebruikt. Overigens is Drupal al in gebruik bij de Tweede Kamer, net als bij de Eerste Kamer. De open source-software dient voor het nieuwsbriefsysteem van beide overheidsorganen.

Met de overstap volgt Nederland het voorbeeld van het Amerikaanse Witte Huis. Dat stapt niet alleen over op Drupal, maar gaat er ook zelf code aan bijdragen. Het is nog niet bekend of dat laatste hier ook het geval is.

Kostenbesparing

Verder neemt de Tweede Kamer met de keuze voor een open source-cms een voorschot op het zelf aangevraagde onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar open source en open standaarden. Die onafhankelijke instantie komt naar verwachting deze maand met de uitkomst van dat onderzoek.

Daarin wordt gekeken naar de mogelijke kostenbesparingen die de overheid kan behalen door open source-software en open ict-standaarden in te zetten. Dat omvat dan alleen de Rijksoverheid; gemeenten zijn buiten beschouwing gelaten. Het is niet bekend of de Tweede Kamer een kostenbesparing verwacht door af te stappen van het betaalde pakket Tridion.

Update:

De Tweede Kamer laat Webwereld weten dat er inderdaad is gekozen voor Drupal, maar dat er nog geen migratie is ingezet. Er is dus ook geen sprake van dat de overgang in 5 maanden rond moet zijn. "Die vacature is ook niet van de Tweede Kamer zelf", legt de woordvoerster uit.

"We hebben ons wel geörienteerd, bij diverse ict-bedrijven." Een of enkele daarvan zouden voortvarend een vacature hebben geplaatst en daarbij die periode van 5 maanden geïntroduceerd. De Tweede Kamer heeft echter nog geen inidicatie wanneer de migratie van start gaat en hoe lang die dan in beslag neemt, benadrukt de woordvoerster. "We zitten nu nog in de opstartfase."