De Tweede Kamer is tegen een wet die downloaden uit illegale bron verbiedt en heeft een motie aangenomen om een dergelijk verbod uit te sluiten. Daarnaast is een motie van CDA en VVD (PDF) afgewezen om het thuiskopiestelsel vanaf 1 januari 2014 af te schaffen en met een nieuw handhavingsmechanisme te komen.

Het downloadverbod is geblokkeerd omdat de Kamer vindt dat ISP's niet verplicht mogen worden om gebruikers te blokkeren. Het gevecht gaat nu verder over eventuele verdere aanpassingen van de thuiskopieheffing in 2014 en verder.

Strijd om thuiskopie

Twee weken geleden bleek opeens dat er toch geen meerderheid is voor het downloadverbod. Door wat onduidelijke uitingen van de PvdA leek dat aanvankelijk wel het geval. De PvdA corrigeerde door te stellen dat de thuiskopieheffing ervoor zorgt dat er geld wordt afgestaan aan rechtenbezitters. Wel vindt de partij dat de regeling achterhaald is.

De CDA en VVD zijn fel gekant tegen de thuiskopieheffing. Het stelsel wekt volgens hen de indruk dat illegaal downloaden is afgekocht omdat er is betaald voor bijvoorbeeld lege dvd's en harde schijven. Joost Taverne van de VVD en Peter Oskam van het CDA dienden een motie in om de regering ertoe te bewegen in 2014 de thuiskopieheffing af te schaffen. Deze werd afgewezen.

Regen-drup-situatie

Omdat de thuiskopieheffing jarenlang niet werd uitgebreid van lege cd's en dvd's naar moderne opslagmedia als harde schijven, liepen rechtenbezitters inkomsten mis. Eerder dit jaar gaf het Hof in Den Haag artiestenvertegenwoordiger Norma gelijk die de Staat voor het gerecht sleepte vanwege deze gemiste inkomsten.

Dat opende de deur naar een stevige wijziging in het thuiskopiestelsel dat nu vanaf 1 januari breder wordt toegepast. Dit leidt weer tot onvrede bij fabrikanten die dreigen met miljoenclaims tegen de Nederlandse overheid omdat ze inkomsten mislopen door de hogere heffing op producten als laptops en tablets. Hiermee is de overheid in een lastige regen-drup-situatie gekomen wat betreft de thuiskopieheffing.