Twitter wil het gebruikers makkelijker maken om te tweeten en daarbij ook andere content te delen. De TweetDeck-client krijgt hiervoor een nieuw venster voor het invoeren van nieuwe berichten. Daarbij zijn grote, duidelijkere knoppen (met icoon én tekst) aanwezig voor het toevoegen van beeld, het op de timer zetten van een tweet, en het versturen van een privébericht (Direct Message).

Venster voor nieuwe tweet altijd klaar

Het nieuwe New Tweet-venster is vastgekoppeld aan de TweetDeck-bedieningskolom links in beeld. Gebruikers krijgen ook de optie om dat venster altijd open te hebben staan. De hele TweetDeck-applicatie blijft dan wel gewoon te gebruiken. In het huidige TweetDeck verschijnt het invoervenster middenin beeld en dan alleen na het indrukken van de knop voor het aanmaken van een nieuwe tweet. Wanneer het huidige invoervenster in beeld is, valt TweetDeck verder niet te gebruiken.

Andere vernieuwingen zijn het makkelijk tegelijk beantwoorden van meerdere twitteraars, een previewfunctie voor beeld dat via een tweet gedeeld gaat worden, en automatische URL-inkorting waarbij toch het oorspronkelijke internetadres getoond wordt aan de gebruiker. Daarnaast krijgt TweetDeck een betere aanvulfunctie voor gebruikersnamen. Na het invoeren van een @ met enkele tekens worden alle Twitter-gebruikersnamen doorzocht, met gevolgde twitteraars bovenaan in de aangereikte aanvullingslijst.

Webapp voorop

"Deze veranderingen worden geleidelijk uitgerold naar alle gebruikers", meldt Twitter in de aankondiging van de "betere ervaring". De webapp-uitvoering van de overgenomen Twitter-client is samen met de plug-in voor webbrowser Chrome als eerste aan de beurt. De twee programma's voor Windows en voor Mac OS X volgen "binnenkort". Vóór het schrappen van de oorspronkelijke AIR-uitvoering (Adobe Integrated Runtime) van TweetDeck heeft Twitter al aangegeven dat zijn focus voortaan op de webapp ligt, en de daarvan afgeleide Chrome plug-in.

Het vernieuwde New Tweet-venster, en de verbeterde functies daarvan. Met als laatste twee screenshots het nieuwe, lichtere uiterlijk dat TweetDeck in juni dit jaar heeft gekregen: