Mark Shuttleworth, de belangrijkste commerciële man achter Ubuntu, geeft wel toe dat dit ten koste gaat van de snelheid van ontwikkelingen in 'zijn' Linux-distributie. Hij probeert hiermee een klein relletje te sussen dat is ontstaan tussen zijn bedrijf en de Debian-ontwikkelgemeenschap. Sommige van die ontwikkelaars vinden dat Canonical misbruik maakt van Debian, om zo de commerciële doeleinden van Ubuntu te dienen. Dat is juist voor deze principiële groep een heikel punt.

Inzet van discussie is het idee van de Debian-coördinatoren om een vast moment voor een code freeze in te voeren. Elke twee jaar moet er een deadline komen waarop er geen veranderingen meer aangebracht worden aan de code. Tot nu toe gebeurde dat pas 'wanneer het af is'.

Afstemming

Belangrijkste reden voor de verandering is dat het daarmee mogelijk wordt de releases van verschillende Linux-distributies beter op elkaar af te stemmen. Debian doet zijn best om elke 18 maanden een release te brengen, maar het is eerder regel dan uitzondering dat die deadline niet wordt gehaald.

De voordelen van een code freeze-deadline voor een bedrijf als Canonical zijn duidelijk. Voor zo'n Linux-aanbieder wordt het dan eenvoudiger om de eigen releases van (commerciële) Linux-distro's te plannen. De releasefrequentie van Ubuntu ligt op elk half jaar een nieuwe versie en dat lijkt tot nu toe geen probleem.

Debian-ontwikkelaars zijn minder te spreken over het idee. De eerste code freeze stond gepland voor de komende kerstperiode, wat voor sommigen te kortdag is. Ook wordt het gebrek aan overleg met ontwikkelaars zelf gelaakt. Anderen spreken het vermoeden uit dat de beslissing puur en alleen is genomen voor de belangen van bedrijven. Zij wijzen met een beschuldigende vinger naar Canonical, ook omdat dat bedrijf in de ogen van sommige niet-gelieerde ontwikkelaars te weinig inzet toont bij de verdere ontwikkeling van Debian.

Shuttleworth

In een post op de Debian mailinglijst heeft Shuttleworth zelf vorige week van zich laten horen. Daarin ontkent hij dat Canonical enige druk heeft uitgevoerd om een dergelijke code freeze in te voeren. Hij schrijft dat het in ieders belang is om open source-releases op elkaar af te stemmen. Zo kunnen bijvoorbeeld bugs in de Linux-kernel sneller en beter worden aangepakt.

"Deze discussie is tot nu toe een discussie over Debian tegen Ubuntu, maar daarmee wordt het werkelijke doel gemist", schrijft Shuttleworth. "We moeten een signaal uitzenden naar de ontwikkelaars upstream dat iedereen kan meewerken met iedereen, en invloed kan uitoefenen hoe eindgebruikers de software ervaren. Om dat te bereiken, hebben we meerdere distributies nodig." De extra manschappen die Canonical ter beschikking stelt, moeten het voor de Debian-ontwikkelaars makkelijker maken om de deadline voor de code freezes te halen.

Bron: Techworld.nl