Het Amerikaanse ministerie van Justitie eist dat Apple vijf jaar lang het agency-model loslaat. Daarbij bepalen de uitgevers samen met Apple een prijsbereik van e-books en gaat een percentage van de omzet naar Apple. De uitgevers hebben bezwaar ingediend tegen deze eis, omdat zij hier zwaar door worden gestraft.

Uitgevers gestraft

De Wall Street Journal meldt dat de uitgevers in een gisteren ingediend bezwaarschrift stellen dat zij worden gestraft door de maatregel en dat er voor Apple weinig verandert. Dat terwijl de uitgevers juist een schikking hebben getroffen bij de kartelzaak en uiteindelijk enkel Apple schuldig is bevonden voor het maken van prijsafspraken.

Ook Apple zelf is boos over de maatregel om vijf jaar lang geen afspraken meer mogen te maken met uitgevers en noemt deze ‘draconisch’. Volgens de eigenaar van de iBookstore zorgt de deal met uitgevers juist voor meer keuze in de digitale boekenmarkt.

E-books in de ramsj

Een van de belangrijkste getuigen van de openbare aanklager was econoom Robert Gilbert die erop wees dat de prijzen van e-books fors zijn gestegen toen Apple mee ging doen. Maar volgens Apple komt dat doordat er via zijn portal meer premium content als nieuwe boeken beschikbaar zijn, terwijl traditionele leveranciers als Amazon veel in de ramsj zetten.

Het ministerie van Justitie beargumenteerde dat deze hogere prijs de totale markt schade toebracht. Amazon zette nieuwe boeken voor een tientje in de markt, maar omdat uitgevers bij het verschijnen van de iPad opeens andere prijzen gingen vaststellen, was dat niet meer mogelijk.