Met het onderbrengen van de online activiteiten in een apart bedrijf denkt PCM (uitgever van onder meer Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad en de Volkskrant) veel sneller te kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen. De websites van de dagbladen, de databanken en de diverse thematische websites worden losgekoppeld van de papieren uitgaven. PCM-bestuursvoorzitter C. Smaling zegt vandaag in de Volkskrant dat uitgevers zich wereldwijd zorgen maken over de te varen koers in de wereld van nieuwe media. "De vraag is nu: moeten we internet binnen of buiten het bedrijf houden. De trend onder uitgevers is de internetdivisie af te scheiden." PCM vreest achter te blijven op de markt voor nieuwe media. Met een schuin oog wordt gekeken naar concurrent De Telegraaf, die 'de zaakjes beter op orde heeft'. Dit jaar investeert de Telegraaf dertig miljoen gulden in haar internetactiviteiten. PCM erkent bij monde van divisiedirecteur J. Greven "dat het moeilijk is gebleken enige vorm van snelheid te ontwikkelen op het gebied van internet. De krantenwereld is te traditioneel ingesteld. Dat moet veranderen." Een punt van discussie vormt nog de verdeling van de hoofdredactionele verantwoordelijkheid. De vraag is of de hoofdredacteur van de papieren uitgave ook eindverantwoordelijk is voor de online versie. Nu is dat het geval, maar hoe moet dat wanneer de websites bij een ander bedrijf ondergebracht zijn? Als internetredacties en andere online projecten verhuizen naar het aparte bedrijf, vrezen de hoofdredacteuren hun greep te verliezen op de inhoud.Eerdere relevante berichten: Dagbladen PCM worden gratis internetaanbieder (13 januari 2000)