De rechter heeft aangegeven dat de partijen geen antwoord zullen krijgen binnen het komende half jaar. De exacte reden hiervoor werd niet gegeven. De hoge werkdruk die heerst bij het Paleis van Justitie te Den Haag is waarschijnlijk één van de oorzaken.

De rechtszaak is in maart 2005 door Xs4all tegen de Staat der Nederlanden aangespannen. De internetprovider wil een financiële tegemoetkoming voor de investeringen die het bedrijf moet doen om zijn netwerk aftapbaar te maken. Zowel Xs4all als de Staat hebben vanochtend mondeling hun standpunten toegelicht.

De provider wijst naar een rapport van KPMG uit november 2004 waaruit blijkt dat de bewaarplicht internetproviders miljoenen gaat kosten. Xs4all is van mening dat de Staat zelf moet betalen voor zijn opsporingsmethoden en heeft naar eigen zeggen al meer dan een half miljoen euro geïnvesteerd. "Doordat de Staat niet opdraait voor de kosten, kan Justitie bij providers gratis de mooiste snufjes op opsporingsgebied bestellen", stelde Xs4all eerder in een verklaring.

De Staat beroept zich op haar beurt op de Telecommunicatiewet uit 1998 waarin telecomaanbieders verplicht worden hun diensten en netwerken aftapbaar te maken. Sinds 2001 is dit ook van toepassing op internetproviders.

Ilse Mail

Gevreesd wordt dat door de investeringen die noodzakelijk zijn door de bewaarplicht, providers het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Zo zette Ilse Media onlangs nog een punt achter de Ilse Mail-dienst.

"Het contract met de leverancier van de maildienst moest in de komende weken worden verlengd. De keuze die we met ilse.nl maken, gecombineerd met de verscherpte regelgeving voor e-maildiensten en de kostenverhoging die dit met zich mee zou brengen, waren de reden om nu deze beslissing te nemen", lichtte directeur Paul Molenaar toe, doelend op de aankomende bewaarplicht waarbij internet- en telefoniegegevens moeten worden opgeslagen door de provider.