In een reactie op de uitspraak van dinsdagmorgen stelt Brein dat het onterecht is dat de rechter zijn eis heeft afgewezen. Brein wilde van vijf Nederlandse providers de naw-gegevens van een aantal abonnees die zich volgens Brein schuldig hebben gemaakt van het op grote schaal uploaden van bestanden.

Directeur Tim Kuik ziet desondanks duidelijke pluspunten: "De uitspraak maakt duidelijk dat Brein wel naw-gegevens van service providers kan vorderen. De onzin dat zij die niet mogen verstrekken, is daarmee rechtgezet. Helaas is de rechter op het verkeerde been gezet en wijst onze eis in dit specifieke geval af. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit kan worden rechtgezet."

Ip-nummers

De rechter heeft de eis van Brein toch afgewezen omdat de stichting voor het verzamelen van ip-nummers van inbreukmakers gebruikmaakt van het Amerikaanse bedrijf MediaSentry. In de VS geldt niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens als in Nederland, reden voor de rechter om te stellen dat de gegevensverzameling daarom in strijd is met de Wet Bescherming persoonsgegevens.

"Het is onjuist dat de verzameling van ip-nummers door MediaSentry onrechtmatig is", stelt Kuik. "Maar zelfs als dat wél het geval zou zijn, had de rechter in twee gevallen onze eis moeten toewijzen." In deze twee gevallen had Brein de gegevens zelf verzameld.

Privacy

Brein heeft geen ip-nummers of persoonsgegevens naar de VS gestuurd, vervolgt Kuik. "MediaSentry heeft alleen informatie ontvangen over ongeautoriseerd repertoire zodat zij daarnaar kan zoeken op p2p-uitwisseldiensten. Zowel Brein als MediaSentry zoeken alleen naar openbaar toegankelijk aanbod. Er is daarom geen enkele schending van privacy."

Christiaan Alberdingk Thijm, de advocaat van de providers, is echter een andere mening toegedaan. De raadsman noemt de uitspraak een 'belangrijke overwinning voor de privacy van internetgebruikers'. "De rechter bevestigt dat je als particuliere organisatie niet zomaar op de computer van internetgebruikers mag snuffelen en allerhande gegevens mag verzamelen."

Kuik noemt de uitspraak ondanks alles hoopgevend en acht het 'logisch' dat de stichting in hoger beroep gaat. Tegelijkertijd gaat Brein naar eigen zeggen door met het verzamelen van bewijs voor verdere aanpak van p2p-gebruikers. Daarbij zal Brein van providers afgifte blijven eisen van naam en adres van inbreukmakende klanten.