Het authenticatiemiddel blijft beschikbaar tot 1 januari 2011. Eerder is besloten de stekker er per 1 april 2010 uit te trekken. Het toch nog oprekken van de dienst is het resultaat van overleg tussen het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Kamer van Koophandel (KvK) en DigiD-beheerder GBO.Overheid. Dit meldt GBO.Overheid.

Dreigend gat

Eerder had het ministerie van Economische Zaken besloten per 1 april 2010 de stekker uit DigiD voor bedrijven te trekken. Daarmee gaat het systeem offline voordat de opvolger er is. Het eHerkenning-systeem gaat namelijk pas in de tweede helft van komend jaar live.

Geen van de betrokken partijen kon Webwereld vertellen wanneer eHerkenning precies beschikbaar zou zijn. Het te overbruggen gat tussen de twee systemen was dus zeker 3 tot 9 maanden groot. Voor de tussenliggende periode zou een tussenoplossing worden ingezet, die echter nog geheel moest worden ontworpen en dan ontwikkeld.

GBO.Overheid liet Webwereld toen weten niet blij te zijn met het voortijdig stopzetten van het authenticatiesysteem. De DigiD-beheerder zei zich zeer bewust te zijn van het komende gat. Het schrappen per 1 april zou al het gevolg zijn van "veel gelobby, op hoog niveau".

'Voldoet niet'

De door EZ gegeven reden voor het opheffen van DigiD voor bedrijven is dat het systeem te weinig draagvlak heeft. "DigiD voor bedrijven was niet breed gedragen", verklaarde de woordvoerder van het ministerie. Het aantal daadwerkelijke gebruikers is echter onbekend. Ook verdere navraag heeft geen antwoorden opgeleverd wat betreft concreet gebruik. Niemand weet hoeveel gebruikers er zijn.

Volgens GBO.Overheid is de reden voor het stopzetten het verlopen van het contract voor dit authenticatiesysteem. Die overeenkomst tussen de KvK en GBO.Overheid kon ook niet verlengd worden, "in verband met ict-vernieuwing bij de Kamer van Koophandel", stelde de DigiD-beheerder begin november.

De KvK nuanceerde dat in reactie op vragen van Webwereld. Maar de woordvoerster gaf uiteindelijk wel aan "dat sommige oude producten en diensten niet meer door de Kamer van Koophandel kunnen worden ondersteund. Een voorbeeld daarvan is DigiD voor bedrijven".