Deze stap moet voorkomen dat schuldeisers beslag laten leggen op de middelen van Scour. Het in Los Angeles gevestigde bedrijf benadrukt dat de lopende activiteiten – zoals het aanbieden van Scour Exchange – gewoon door blijven gaan. De website blijft dan ook voorlopig gewoon in de lucht. Het gaat al een tijdje niet echt goed met het jonge bedrijf, dat probeert te concurreren met Napster. Begin vorige maand werd bekend dat Scour tweederde van het personeel ontslaat om de financiële problemen het hoofd te bieden. Deze week leek het de goede kant op te gaan. Scour presenteerde een nieuwe inkomstenbron. Softwarebedrijf United Devices betaalt Scour om software via Scour Exchange te mogen verspreiden. Dit is echter niet genoeg om tegenwicht te bieden aan de grootste vijand van Scour: de entertainmentbranche. Scour heeft te maken met hoog oplopende juridische kosten als gevolg van het proces dat de brancheorganisaties voor de film- en platenindustrie eind juli zijn gestart. Scour maakt zich volgens de Motion Picture Association of America en de Recording Industry Association of America net als haar grote voorbeeld Napster schuldig aan overtreding van de copyrightwetgeving. De top van Scour zal de komende tijd benutten om te bekijken hoe het bedrijf kan voortbestaan. Er zullen diverse bedrijfsmodellen tegen het licht worden gehouden. Ook is er natuurlijk extra kapitaal nodig. Ondertussen hangen de processen van de film- en muziekbranche als een zwaard van damocles boven het hoofd van Scour.