De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) laat cookie-weigeraars niet meer toe op websites. Nederlanders die geen cookies toelaten op hun systeem, kunnen daarom geen gebruik meer maken van een populaire site als Uitzending Gemist. Later dit jaar volgen andere sites van de Publieke Omroep.

Voldoen aan Mediawet

Woordvoerder Erik Kroeze van de NPO vertelt aan Webwereld dat het plaatsen van cookies noodzakelijk is om te voldoen aan de Mediawet. De Publieke Omroep moet verantwoording afleggen over onder meer de hoeveelheid Nederlandse bezoekers. De organisatie gebruikt cookies om deze rapportages op te stellen.

De telecomwet biedt geen ruimte om toestemming te vragen over het gebruik van functionele cookies en de rest, bijvoorbeeld de gewraakte tracking-cookies, apart voor te stellen. Nederlandse websitebezoekers komen dus voor de keus te staan: wel of geen cookies. “We hebben gekozen voor deze oplossing zodat we zowel aan de Mediawet als de Telecomwet voldoen", aldus de woordvoerder.

Functionele cookies

De Nederlandse overheid hanteerde overigens zelf aanvankelijk ook de theorie dat functionele cookies toegestaan zijn en dat het bijhouden van statistieken functioneel is, dus dat deze cookies gewoon geplaatst mogen worden. Dat bleek uit correspondentie tussen een Webwereld-lezer en het Ministerie van Algemene Zaken. Maar dat mag dus niet volgens de wet en in de ophef die daarop ontstond zette Rijksoverheid.nl maar alle cookies uit.

De wet staat alleen technische cookies toe die het webverkeer mogelijk maken, bijvoorbeeld om een webdienst te kunnen gebruiken. Cookies die worden gebruikt om statistieken te genereren is volgens de OPTA niet noodzakelijk voor de communicatie en valt dus onder de wet dat bezoekers geïnformeerd moeten worden.