Volgens CNV Dienstenbond en de ondernemingsraad (or) is er geen andere mogelijkheid dan een reorganisatie. "Met uw directie gaan wij onderhandelen over een sociaal plan", schrijft de vakbond op zijn site.

CNV wil de or nauw betrekken bij de gesprekken met de directie. "In het sociaal plan willen wij dat een paar punten extra aandacht krijgen, zoals herplaatsing van medewerkers die boventallig zijn geworden. Als dat niet lukt een heel stevige begeleiding naar ander werk en bij beëindiging van het dienstverband een behoorlijke schadeloosstelling."