Mensen verzenden bij het praten informatie ongeveer allemaal met dezelfde overdrachtssnelheid, zo hebben Vlaamse wetenschappers berekend. Ze keken naar de lettergrepen die in talen worden gebruikt en bepaalden hoeveel informatie die overbrachten. Hoe complexere de taal, met meer variaties van lettergrepen, hoe meer informatie mensen kunnen overdragen in een lettergreep.

Zo ontdekten ze dat de Vietnamese taal neerkomt op 8 bits per lettergreep en de Japanse 5 bits per lettergreep. Vervolgens werden 15 zinnen gebruikt die elk waren vertaald naar hun moedertaal en werd gemeten hoeveel van deze informatie over welke transmissieperiode wordt 'verzonden' door te spreken.

Hoewel sommige talen sneller zijn dan anderen, bleken de resultaten vrij eenduidig. Een spraakwaterval afkomstig van een Italiaan en een gedecideerde uitspraak van een Duitser brachten in dezelfde tijd ongeveer dezelfde hoeveelheid informatie over. Vrijwel elke taal kwam uit op een gemiddelde overdrachtsnelheid van 39,15 bits per seconde.

De distributie per taal van lettergrepen per seconde (SR aan de linkerkant) en de bits per seconde voor een taal (IR, rechts). De zwarte verticale streep is de gemiddelde waarde en de stippellijnen de standaarddeviatie (-1, +1).