Dat zegt voorzitter Hans Ronhaar van gebruikersvereniging Coax na overleg met UPC in Amsterdam deze week. Het conflict gaat over het 'afknijpen' van de capaciteit van snelle verbindingen daar dit problemen zou voorkomen op het netwerk.

Er loopt hierover ook nog een zaak bij de Reclame Code Commissie, naar aanleiding van klachten over misleidende snelheidsclaims van UPC.

Dit is de volgende episode in een reeks, soms conflicterende, berichten: eerst ontkende UPC het afknijpen, vervolgens bevestigde UPC dat ze, met een mooi woord, aan 'traffic shaping' deed: p2p verkeer en nieuwsgroepen beperken. Daar zou een einde aan komen. En toen toch weer niet.

'Netwerkschade'

Volgens woordvoerder Holtkamp heeft UPC nimmer bevestigd dat UPC de snelheid van alle downloadverkeer met uitzondering van http-verkeer met tweederde terugbrengt tussen 12.00 uur overdag en middernacht: "Alleen met extreem gebruik van gebruik van downloadmogelijkheden van nieuwsgroepen hebben we problemen. Dat hindert andere gebruikers dermate dat we er iets aan moeten doen om schade te beperken. Je spreekt dan over een hele kleine groep."

Volgens Ronhaar heeft UPC in het overleg wel degelijk bevestigd dat ze als onderdeel van een aantal testen van mogelijkheden om verkeer op het netwerk beter te beheren ook gedurende halve etmalen van snelle verbindingen de maximum capaciteit heeft beperkt.

Misleidende reclame

UPC wilde na het overleg geen commentaar meer geven, ook niet op het door Ronhaar naar voren gebrachte behandeling van klachten van abonnees bij de Reclame Code Commissie. Volgens Ronhaar heeft de Commissie de klachten over het vals adverteren met snelheden serieus genomen. Dit is mede een stok achter de deur van UPC om de beloofde snelheden ook te gaan bieden.

UPC wilde alleen nog reageren met een gezamenlijke beantwoording van de kwesties die in het overleg op tafel zijn gekomen, zoals gisteravond laat gepubliceerd is. Hieruit blijkt dat Coax succes heeft geboekt met zijn appèl. In de reacties zijn UPC-klanten overigens nog steeds zeer kritisch over de geboden snelheden en gedane beloften.

Afspraken

De kern van de gemaakte afspraken is drieledig:

1. UPC zal haar abonnees tijdig en juist informeren indien ze netwerk management maatregelen test en als ze deze eventueel definitief in praktijk brengt;

2. UPC poogt alle abonnees de downloadsnelheid te bieden waarop ze krachtens hun abonnement recht op hebben, ongeacht de aard van het verkeer;

3. Is dit niet haalbaar dan zal UPC dit aan abonnees kenbaar maken en ook in de reclame voor haar abonnementen duidelijk moeten melden.

Daar volgens UPC maximaal 1 procent van de klanten hinder ondervindt van netwerk management ofwel het afknijpen van de verbinding, concentreert de kwestie zich volgens UPC rond deze kleine groep van gebruikers. Het is niet zeker dat deze groep volcontinue de snelheid van verbindingen kan genieten waarvoor is betaald. De resterende 99 procent zou nimmer problemen ondervinden.