Dit blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding aangespannen door Tele2 en Online (T-Mobile) tegen UPC en Ziggo.

De lang verwachte concurrentie op de kabel in aanbod van tv-pakketten is daarmee wederom vertraagd. UPC had voor 8,83 euro per maand en Ziggo voor 8,45 euro per maand per lijn de kabel open moeten stellen voor wederverkoop van analoge standaardpakketten door partijen als Tele2, Online en Youca. Helemaal onverwacht is het volgende uitstel niet.

Verplichte third party billing

Tele2 en Online meenden dat de onderhandelingen met de tv-zenders te ingewikkeld zijn en eisten dat de kabelaars als UPC en Ziggo verplicht zouden worden om de door hen onderhandelde rechten gewoon door te geven. Dan zou dat in ‘third party billing’ verrekend moeten worden: ofwel Wholesale Line Rental - Cable met Third Party Billing (WLR-C met TPB).

Tele2 en Online stelden op juridische gronden dat niet zij de 'openbaarmaker' van de zenders zouden zijn, want feitelijk zouden UPC en Ziggo de signalen blijven doorgeven. De Opta kwam er niet uit en verwees de partijen naar de civiele rechter. Die heeft nu in eerste aanleg een voorziening getroffen die nadelig uitpakt voor de beoogde wederverkopers.

Anders had, zo schreef de Opta voor, UPC (en daarmee in feite ook de andere kabelaars) binnen twee weken de rtv-signalen moeten leveren voor de paketten van Tele2 en Online. UPC en Ziggo moesten de kanalen onmiddellijk leveren op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag, zo voegden Tele2 en Online voor de zekerheid nog toe aan hun eis.

Nieuwkomers zijn mede-openbaarmakers

De voorzieningenrechter meent dat hij louter de eis kan toewijzen als uitgesloten is dat Tele2 en Online niet (mede) openbaarmaker zijn van de rtv-signalen. Daar dit niet kan worden uitgesloten, verliezen ze hun zaak. Ze maken immers ook de omroepinhoud openbaar. Feitelijk zijn het Tele2 en Online die bepalen of UPC en Ziggo de signalen doorgeven en dat maakt hen al tot mede-openbaarmaker.

Bovenal trekken ze ook commercieel profijt uit de doorgifte en dat maakt ze mede openbaarmaker. "Voorshands moet worden aangenomen dat de partij die een openbaarmaking feitelijk beheerst, bij uitstek de partij is die in auteursrechtelijke zin verantwoordelijk kan worden gehouden voor de openbaarmaking", concludeert de rechtbank.

Zelf licenties afsluiten

Dus moeten ze zelf gaan onderhandelen met alle zenders. Dat wordt een mijl-op-zeven, zeker gezien de schaalvoordelen die de huidige kabelaars al hebben en de nieuwe aanbieders niet. Behalve vertraging is het hierdoor onzeker of de nieuwkomers wel een concurrerend businessmodel rond krijgen voor op de kabel.

Tele2 overweegt nog of ze in hoger beroep zal gaan, maar dat is niet noodzakelijk volgens de woordvoerder: "We hebben niet stilgezeten in afwachting van het vonnis en zijn al met veel partijen gaan onderhandelen. Tenslotte kennen we ze al voor ons IPTV-pakket waarin we de meeste zenders ook aanbieden." Tele2 biedt al 70 radio- en tv-zenders.

Online biedt nu ook al tv aan, maar niet met eigen rechten maar met een derde partij. Het bedrijf buigt zich nog over de uitspraak in kort geding en 'mogelijke vervolgstappen', meldt de woordvoerster.