UPC maakte woensdag de resultaten over het derde kwartaal bekend, waaruit bleek dat het bedrijf op 30 september een negatief eigen vermogen van 740,2 miljoen euro had. Eind vorig jaar kende UPC nog een positief eigen vermogen van 1,51 miljard euro. Nadat UPC het negatieve eigen vermogen had bekendgemaakt liet Euronext Amsterdam weten het aandeel op het `strafbankje' te plaatsen, een scenario waar in de financiële wereld al enige tijd rekening mee werd gehouden. Als over drie maanden het eigen vermogen nog steeds negatief is wordt het aandeel uit de AEX-Index verwijderd. De beursnotering blijft wel behouden. Pas om 11.00 uur woensdagochtend werd de handel in het aandeel UPC hervat. Onmiddellijk na de opening zakte het aandeel weg. Rond 11.30 uur noteerde UPC op 41 eurocent, een koersdaling van 29 procent ten opzichte van het slot van dinsdag. UPC bracht het verlies voor belastingen, rente en afschrijvingen (EBITDA) in het derde kwartaal terug tot bijna 37 miljoen euro, tegen een verlies van 96,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Voor het gehele jaar rekent UPC nu op een verlies voor belastingen, rente en afschrijvingen van 185 tot 190 miljoen euro. Eerder ging het kabelbedrijf nog uit van een jaarverlies van 200 miljoen euro. In 2002 verwacht UPC een positief EBITDA.

Nettoverlies loopt op

Het nettoverlies van UPC kwam in het derde kwartaal uit op 711 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg het nettoverlies 640 miljoen euro.UPC boekte een omzet van 342,4 miljoen euro, een stijging van 33 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde omzet per aangesloten huishouden (in West-Europa) nam toe van 14,22 euro vorig jaar tot 17,67 euro. De internetdochter Chello boekte een omzet van 18,3 miljoen euro, 108 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies voor belastingen, rente en afschrijvingen daalde bij Chello van 33,4 tot 9,5 miljoen euro.

Digitale diensten

Voor de komende periode blijft UPC zich naar eigen zeggen richten op het opvoeren van de gemiddelde omzet per huishouden. Een cruciale rol is daarbij gereserveerd voor de veelbesproken digitale diensten, waarbij klanten via een set-topbox op de televisie bijvoorbeeld kunnen internetten. UPC telde aan het eind van het kwartaal 50.000 abonnees voor de digitale diensten, 8.000 meer dan drie maanden geleden. Het bedrijf hanteerde enige tijd terug nog de doelstelling om aan het eind van het jaar 250.000 abonnees te hebben, maar zegt zich nu op kwaliteit in plaats van abonnee-aantallen te willen richten. Een andere focus blijft het verder snijden in de uitgaven. UPC kondigde vorig kwartaal al aan 1500 banen te schrappen. Deze ontslagronde moet volgend jaar resulteren in een besparing van 50 tot 60 miljoen euro.