Het kabelconcern presenteerde dinsdag alleen voorlopige resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar en over geheel 2001, in afwachting van goedkeuring van de cijfers door de accountant. Een nettoresultaat maakte het bedrijf nog niet bekend. Het verlies voor belastingen, rente en afschrijvingen over het vierde kwartaal kwam uit op 9,8 miljoen euro, tegen een verlies van 131,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 305,4 naar 345,4 miljoen euro. Over geheel 2001 bedraagt het verlies voor belastingen, rente en afschrijvingen 161,8 miljoen euro. In 2000 was dit nog 363,2 miljoen euro. Het verlies was ook kleiner dan het bedrijf eerder had voorspeld. Het kabelconcern boekte een jaaromzet van 1,38 miljard euro, zo'n 37 procent meer dan in het voorgaande jaar. Het schrappen van 15 procent van de arbeidsplaatsen levert UPC volgens eigen zeggen dit jaar een besparing van 80 miljoen euro op. Dat is 20 tot 30 miljoen euro meer dan het bedrijf eerder verwachtte te besparen. De gemiddelde opbrengst per aangesloten huishouden steeg van 10,95 euro naar 12,70 euro aan het eind van 2001. UPC had als doelstelling een opbrengst van 12 euro aan het eind van het jaar. UPC stelde een week geleden de publicatie van zijn cijfers al uit omdat de accountant, het in verband met het Enron-debacle in opspraak geraakte Andersen, geen handtekening onder de resultaten wilde zetten. Die situatie is nog niet veranderd, blijkt nu. Reden voor de vertraging van de goedkeuring is volgens UPC de manier waarop het niet betalen van een interesttermijn op obligaties in de boekhouding verwerkt moet worden. UPC schortte begin maart een interestbetaling van 113 miljoen euro op. UPC meldt in het persbericht met de voorlopige resultaten niets over de vorderingen van het plan om een schuld van 6 miljard euro aan obligaties en 1,5 miljard euro aan preferente aandelen om te zetten in nieuwe aandelen. Het kabelconcern onthoudt zich van een concrete prognose voor de resultaten in de komende periode, in verband met de financiële herstructurering bij het bedrijf. UPC zei alleen dat de verschillende onderdelen van het bedrijf `sterk' blijven presteren. Verder stelt het bedrijf nog geen tekenen te zien dat de herstructurering een negatief effect op de operationele gang van zaken zal hebben.