Vertegenwoordigers van UPC/Chello en de Chello-gebruikersgroep COAX voerden begin deze week overleg, terwijl UPC al eerder met de Consumentenbond in gesprek trad. Een van de belangrijkste punten hierbij was de eerder door UPC aangekondigde invoering van een datalimiet voor grootverbruikers. Deze invoering is tot nader order uitgesteld.

Hiermee is ook de introductie uitgesteld van een 'zwaarder' abonnement voor internetters die één kabelabonnement voor meerdere computers gebruiken en grote datahoeveelheden willen gebruiken.UPC heeft beloofd dat er voorrang wordt gegeven aan het verbeteren van de helpdesk. Hierin is volgens UPC al het nodige verbeterd. Door de besparing van ongeveer 5 miljoen gulden door het invoeren van een betaald tarief voor het bellen naar de helpdesk kon het aantal helpdeskmedewerkers verdubbeld worden.

Hierdoor zouden de wachttijden bijna tot het verleden behoren.Tot slot geeft het niet komen opdagen van een monteur bij een storingsmelding (waarbij UPC erkent dat een monteur noodzakelijk is) voortaan ook recht op een vergoeding. Voorheen gold dit slechts voor het niet komen opdagen van een monteur bij installatie. Dit maakt onderdeel uit van het definitieve garantieplan dat momenteel ter bestudering bij de Consumentenbond en COAX ligt.Volgens UPC-woordvoerder Joe Simmons zijn alle voorstellen in de loop van volgende week definitief. Op dat moment worden alle Chello-klanten ingelicht.