UPC voert een fair use policy in op kabelinternet, zo bevestigt het internetbedrijf tegenover Webwereld. Op UPC-forum Chelloo.com wordt het nieuwe beleid gemeld. Tegen klanten die 'excessief gebruik' maken van internet worden maatregelen genomen om met terugwerkende kracht - vanaf moment van invoering - een vergoeding te berekenen, de snelheid terug te schroeven, of eventuele andere wettelijk toegestane maatregelen.

UPC benadrukt dat het geen datalimiet betreft. De maatregel kan worden ingezet bij klanten die meer dan 5 keer de gemiddelde datahoeveelheid gebruiken, die het netwerk zo gebruiken dat UPC of andere gebruikers er hinder van ondervinden, of bij klanten die apparatuur gebruiken om de hoeveelheid 'internetverkeer te manipuleren'.

Geen grootverbruikers

UPC benadrukt tegenover Webwereld dat er momenteel geen gebruikers zijn die meer dan 5 keer het gemiddelde gebruiken. "Dat gemiddelde is dynamisch, dus er zijn geen concrete hoeveelheden die we benoemen", zegt UPC-woordvoerder Ronald Sutmuller.

"Wij menen dat we met de Fair Use Policy helderder zijn naar de klanten toe. Internet is van iedereen en klanten moeten geen hinder van elkaar ondervinden", aldus de woordvoerder. Hij stelt dat de regels alleen zijn geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat dit beleid helder is en er wordt naar verwachting geen gebruik van gemaakt.

Fair Use geschrapt

UPC meldt dat de meeste internetproviders inmiddels ook een fair use policy hanteren op internetverkeer. Jaren geleden schaften een aantal providers datalimieten en FUP's af om nieuwe klanten te trekken. Op mobiel internetverkeer zijn wel datalimieten (en voor de explosieve groei van mobiel internet nog FUP's) van toepassing.

Een aantal grote providers schrapte de datalimieten zo'n acht á negen jaar geleden en enkele providers gooiden ook de Fair Use Policy in de prullenbak. Uit een rondgang van Webwereld blijkt ook dat de FUP in onbruik is geraakt, als hij al bestaat, en er geen maatregelen meer zijn gedefinieerd als er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van internet.

FUP's andere telco's

Ziggo hanteert ook een FUP (artikel 9, PDF) die stelt dat wanneer andere klanten hinder ondervinden van overmatig gebruik, Ziggo de toegang kan beperken of zelfs geheel kan afsluiten. “Maar daar wordt nauwelijks nog gebruik van gemaakt", zegt Ziggo-woordvoerder Gradus Vos.

Ook KPN hanteert een officiële Fair Use Policy, die staat omschreven in de algemene voorwaarden (artikel 10.5, PDF). Deze definieert excessief gebruik, net als de nieuwe FUP van UPC, als meer dan 5 keer de normale hoeveelheid internetverkeer. Ook KPN behoudt zich het recht voor om structurele schending van deze FUP alsnog in rekening te brengen bij de klant.

Gedragsregels echoën FUP

Tele2 heeft geen FUP, maar in de gedragsregels (PDF) van Tele2 is wel een FUP-achtige clausule opgenomen. “Indien de door de Klant gegenereerde hoeveelheid dataverkeer significant meer is dan het gemiddelde van andere Klanten die hetzelfde Internet pakket van Tele2 afnemen, zal Tele2 de Klant hierover informeren en behoudt Tele2 zich het recht voor om maatregelen te nemen met inachtneming van de wettelijke regels."

“Maar dat is een oude regel", vertelt woordvoerder Willem te Gussinklo van Tele2. “Wij handhaven dat verder niet meer. Heel vroeger werden klanten nog wel eens aangesproken op hun gebruik, maar er wordt nu geen actie meer op ondernomen."

Maar de regels bevatten geen specifieke clausules zoals bij UPC over eventuele maatregelen die genomen worden bij excessief gebruik. “Wij bieden ook glasvezel aan en ik kan me voorstellen dat dit probleem misschien meer speelt bij kabelinternet", aldus de woordvoerder.

Onbeperkt gebruik

In de voorwaarden van Online (PDF), voorheen T-Mobile, wordt geen Fair Use Policy genoemd, maar ook geen aanvullende regel met betrekking tot eventueel overmatig gebruik. XS4all schrapte zijn Fair Use Policy in 2005 uit de voorwaarden van ADSL-internet, maar bracht hem min of meer terug in de algemene voorwaarden.

Maar ook hier wordt overmatig gebruik niet genoemd en eventuele sancties worden niet genoemd, alleen bij onrechtmatig gebruik, zoals het verspreiden van virussen. "We hebben geen limiet en we kijken er ook niet naar", zegt woordvoerder Niels Huijbrechts van XS4ALL. "Iedereen moet lekker kunnen doen wat ze willen doen op internet."

Update 11.58 uur: Reactie UPC toegevoegd, alinea's onder tussenkop 'Geen grootverbruikers'.

Update 12.34 uur: Voorwaarden XS4ALL toegevoegd.

Update 12.46 uur: Reactie XS4ALL toegevoegd, laatste alinea uitgebreid.

Update 13.23 uur: Terugwerkende kracht FUP verduidelijkt.

Update 15.56 uur: Reactie KPN toegevoed, onder nieuwe tussenkop 'FUP's andere telco's'.

Update 05-04-2013, 9.44 uur: UPC heeft de FUP aangepast door de 5x-regel te verwijderen. "We zien dat dit veel onrust heeft veroorzaakt, omdat het voor mensen hierdoor niet duidelijk is dat het enkel over grootverbruikers gaat", legt UPC-woordvoerder Ronald Sutmuller uit.

"In de praktijk komt dit soort gebruik ook niet voor. We willen alleen ervoor zorgen dat in de toekomst, ook met de hogere snelheden die we nu aanbieden, we dezelfde dienstverlening als nu kunnen aanbieden", aldus de woordvoerder." De sancties die werden genoemd, blijven wel intact in de aangepaste FUP.