Downloaden van materiaal uit illegale bron is toch toegestaan, en valt ook onder de thuiskopieheffing, oordeelt het hof in een andere zaak. Dit nu net uitgesproken vonnis van de Haagse rechter is gepubliceerd door de juridische site Boek9. En terwijl FTD dus geen auteursrechten schendt, is het volgens de rechter wel 'onrechtmatig' bezig, schrijft het Nederlandse Usenet-platform zelf over het vonnis.

Het gaat hier om het hoger beroep dat FTD in juni had aangespannen nadat het in eerste instantie de aanklacht van Eyeworks had verloren. Die eerste ronde in mei was een zogeheten ex parte procedure en dus zonder weerwoord van de aangeklaagde Usenet-community.

'Noemen is openbaren'

Eyeworks heeft FTD aangeklaagd omdat er op dat Usenet-platform werd gewezen op kopieën van de film 'Komt een vrouw bij de dokter'. Die uploads in nieuwsgroepen (Usenet) werden op FTD 'gespot', wat neerkomt op het melden van ge-uploade bestanden. De rechter heeft in eerste instantie bepaald dat het noemen van de bestandsnaam van de illegale filmkopie zelf ook een illegale handeling is.

Dat vonnis heeft nogal wat stof doen opwaaien, ook onder juristen. De uitspraak van de rechter kan namelijk zeer brede implicaties hebben, voor heel internet. Het gaat immers niet eens om het bieden van directe hyperlinks naar een illegale kopie, of illegaal bestand, maar om slechts het noemen ervan. In afwachting van de tegenaanklacht heeft FTD wel alle meldingen ('spots') van de gewraakte film verwijderd.

Omstreden rechter

De rol van de rechter in de eerste ronde van de Eyeworks-zaak is ook omstreden. De magistraat heeft in juni 2008 al het vonnis geveld dat downloaden uit illegale bron zelf ook illegaal is. Met die kritisch ontvangen uitspraak heeft rechter Hensen geoordeeld dat de Nederlandse wet die downloaden toestaat, fout zit.

Die uitspraak uit 2008 is nu dus hard onderuit gehaald. Verder bleek in de huidige FTD-zaak dat de rechter samen met de Eyeworks-advocaat juridische cursussen geeft, ook ten tijde van de zitting en uitspraak.

En versus zoekknop Brein

Ondertussen loopt er ook nog een zaak tussen FTD en Stichting Brein, waarbij eerstgenoemde zelf in de aanval is gegaan; FTD eist van de rechter duidelijkheid over zijn legale status. Het Usenet-platform heeft Brein aangeklaagd vanwege uitlatingen dat FTD illegaal bezig is.

Kritiek punt daarbij is de zoekknop in het FTD-programma waarmee 'spots' direct zijn te vinden en dan te downloaden. FTD heeft die knop verwijderd, waarna onbekenden dat als externe functie weer hebben toegevoegd. Ter verdediging heeft FTD de website van Brein voorzien van een torrent-zoekknop.