Aan de gemeenteraad is voorgesteld dat alle datasets in principe openbaar zijn, tenzij er juridische risico's of privacyaspecten aan vast zitten. Gegevens waar auteursrechten van derden op rusten zijn evenmin beschikbaar. Bovendien moeten de bestanden 'computerleesbaar' zijn.

Volgens wethouder Organisatievernieuwing en Participatie Jeroen Kreijkamp past open data in een tijd waarin de overheid steeds transparanter wordt en niet meer alles zelf doet. “Apps en andere toepassingen kunnen bewoners helpen om meer zelf hun weg te vinden en zelf te doen in de stad. Die toepassingen vragen om gegevens. De gemeente heeft veel databestanden waar anderen iets mee kunnen doen. Open data is de 'nieuwe olie' waar de stad op draait!”, zegt hij.

Portal

Op de nieuwe portal Jijmaaktutrecht.nl zijn de eerste gemeentelijke datasets reeds openbaar gemaakt: straatnamen, straatmeubilair (Banken, prullenbakken, lantaarnpalen, stoplichten, bomen, speeltoestellen) en de grenzen van stad, wijken en buurten (in de vorm van ARCGIS-shapefiles). Deelnemers kunnen hun project ook op een interactieve kaart zetten.

Op het portaal kan ook een ieder aandacht vragen voor een nieuw data-initiatief en in contact komen met mensen die hierbij kunnen helpen. De portal is mede mogelijk gemaakt door EU-project Live+Gov, dat actief burgerschap wil bevorderen met de inzet van nieuwe digitale middelen.

De gemeente stelt de open data beschikbaar zonder tegenprestatie, zoals een financiële vergoeding. Wel wordt goed gekeken naar bescherming van de privacy. Via [email protected] kunnen geïnteresseerden aangeven voor welke datasets zij belangstelling hebben.

Grote belangstelling

Uit inspiratiebijeenkomsten en proeven in 2012 op het gebied van openbare ruimte en mobiliteit bleek dat al er in de stad veel interesse is voor het maken van toepassingen op basis van datasets van de gemeente. Externe Utrechtse partijen hebben inmiddels enkele toepassingen gemaakt rond het bomenbestand van de gemeente en rondom verkeershinder

Samen met andere partijen in de stad/regio en andere Europese steden wordt het concept open data verder doorontwikkeld.

Groningen

De gemeente Groningen maakte enkele weken terug bekend dat het nagenoeg al zijn gegevens openbaar gaat maken om met name Groningse ICT-bedrijven en instellingen in staat te stellen mobiele apps te ontwikkelen of publieke diensten te innoveren.

De plannen van Utrecht en Groningen gaan verder dan die van Amsterdam, dat vorig jaar al alle gegevens van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) vrijgaf als open data.