Van Diggelen liet zich inspireren door menselijke taal. Het proces waarbij computers elkaar begrippen leren, kan vergeleken worden met een Nederlandse toerist die zich niet verstaanbaar kan maken in een Franse bakkerij en uiteindelijk maar aanwijst wat hij wil kopen.

Wanneer een computer informatie stuurt die door de ontvangende pc niet begrepen wordt, voegt de zendende pc een toelichting toe, in de vorm van een definitie of door het tonen van voorbeelden. De ontvangende pc zal vervolgens de betekenis onthouden, waardoor geleidelijk een gemeenschappelijke taal wordt opgebouwd.

Van Diggelen denkt dat computers in verschillende landen op deze manier in de toekomst op zoek kunnen gaan naar vlucht- en accomodatie-informatie. Zo kan de pc van de reiziger begrippen als 'vlucht' en 'hotel' versturen naar computers in het land van bestemming, waardoor de computers onderling de ideale reis plannen.

De onderzoeker paste zijn systeem succesvol toe op rss-nieuwsproviders die berichten in verschillende talen uitwisselen. Na een aantal dialogen tussen pc's blijken ze elkaars verzoeken beter te begrijpen en effectiever te communiceren. De titel van Van Diggelens proefschrift luidt 'Achieving Semantic Interoperability in Multi-agent Systems: A Dialogue-based Approach'.