Dave Drossaert, rector van de school, heeft het idee geopperd. "Het lijkt me leuk om ouders en belangstellenden de mogelijkheid te geven te kijken naar datgene wat de leerlingen op school ondernemen." Drossaert geeft aan dat het niets te maken heeft met veiligheidsmaatregelen of controle van de leerlingen. "Het is erg jammer dat allerlei mensen gelijk hele discussies beginnen over de privacy. Het lijkt me gewoon leuk om mensen de kans te geven een blik in de school te werpen. Ik heb daar verder geen bedoelingen mee." Leerlingen reageren verschillend volgens de rector. "Sommigen vinden het heel leuk, maar reageren ook wat terughoudend." Dit in verband met de controlemogelijkheid voor de ouders, aldus de rector. Het is nog niet zeker dat de webcams ook daadwerkelijk geplaatst gaan worden. Het moet eerst nog overlegd worden met docenten, ouders en de leerlingen van de school, aldus Drossaert. Ouders kunnen straks in ieder geval wel de prestaties van hun kinderen in de gaten houden. De school gaat ouders namelijk de gelegenheid bieden om via internet cijfers en prestaties bij te houden. Het UniC-college wil leerlingen een andere vorm van onderwijs aanbieden. Leerlingen krijgen meer ruimte om zelfstandig te werken. Zelfs de klaslokalen zijn aangepast om leerlingen een vertrouwd gevoel te geven, aldus Drossaert. De school wordt pas in augustus van dit jaar geopend.