Tot nog toe kon internet in de meeste landen bestaan zonder overheidsbemoeienis. Goed, er zijn uitzonderingen, want sommige overheden weten de inhoud van het web of specifieke technologie├źn als encryptie en VoIP onder controle te krijgen. Maar over het algemeen kan internet ongehinderd bedrijven, overheden en de maatschappij ontwrichten. Groot is de invloed van het web op de muziek- en filmsector, kranten, privacy sociale onrust, transparantie van de overheid - vrijwillig en anders - en onderwijs, om maar een paar onderwerpen te noemen.

Regulering

Vanzelfsprekend is niet iedereen even gelukkig met de veranderingen die internet heeft teweeggebracht of doorgedrukt. Al jarenlang vallen auteursrechtenorganisaties internet aan. Steeds weer probeerden zij technische controlemiddelen op te leggen, zoals de 'broadcast flag'-kopieerbeveiliging, mediabelastingen - die ervan uit gaan dat alle eigenaren van bijvoorbeeld cd's auteursrechtelijk materiaal stelen - en straffen zoals de 'three-strikes'-regels, waarbij internet wordt afgesloten na meerdere beschuldigingen van auteursrechtschendingen.

Tot nu toe hebben die maatregelen een aantal mensen in grote problemen gebracht, maar fundamenteel is er niets veranderd. Maar men broedt op nieuwe pogingen om internet mee te beheersen. Tijdens de ITU Plenipotentiary Conference in Guadalajara, Mexico, is veel gesproken over de mogelijkheid om internet op dezelfde manier te reguleren als het telefonienetwerk. Harde maatregelen werden echter afgewimpeld en aan het eind van de conferentie was het plan grotendeels van tafel.

Een nieuwe bedreiging van het vrije internet komt van de United Nations Commission on Science and Technology for Development. Deze VN-commissie heeft gestemd voor de hervorming van de werkgroep Improvements to the Internet Governance Forum (IGF), die het reguleren van internet bespreekt maar tot nog toe weinig van de grond heeft gekregen. De werkgroep bestond uit verschillende partijen, maar nu gaat een VN-groep met alleen vertegenwoordigers van overheden onderzoeken hoe de IGF moet worden veranderd. Er is weinig verbeelding nodig om je voor te stellen wat hiervan de resultaten zullen zijn.

Leren van China

Over het algemeen houden overheden niet erg van internet, of tenminste niet van activiteiten op het medium die ze niet kunnen beheersen. Regeringen zoals die van China hebben in eigen land internet stevig in hun greep. De regering van Venezuela overweegt zo'n zelfde internetregulering in te voeren.

Als ieder land zulke controlemiddelen krijgt, blijven er voor gewone internetgebruikers weinig mogelijkheden over om uit te vinden wat er in de wereld gebeurt. We hoeven niet op een besluit van de Verenigde Naties te wachten om de toekomst van internet te zien. Onlangs heeft de Amerikaanse regering tientallen domeinnamen gekaapt, zonder dat de eigenaren zich daartegen konden verweren.

Volgens recente berichten heeft de Amerikaanse overheid PayPal en Amazon gedwongen te stoppen met ondersteuning van WikiLeaks, opnieuw zonder enige mogelijkheid tot rechtsgang. Je hoeft geen WikiLeaks-fan te zijn om in te zien dat de Amerikaanse regering met dit eigenmachtige optreden geen lans breekt voor vrijheid op internet. Misschien kunnen ze nog iets leren van China.

Intussen zal de FCC op 21 december stemmen over nieuwe Amerikaanse internetregulering. De FCC heeft niet de moeite genomen om bekend te maken waarover zij precies gaan stemmen, maar alleen al de geruchten maken alle voorstanders van open internet razend nieuwsgierig.

Misschien klink ik een beetje als een paniekzaaier. Maar er zijn voldoende aanwijzingen dat het toekomstige internet wel dezelfde naam zal dragen, maar van geheel ander karakter zal zijn. Gelukkig Nieuwjaar!

Bron: Techworld