Uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Heliview blijkt dat slechts 5 procent van de bedrijven en instellingen het werven van personeel via internet als een reëel alternatief ziet voor een wervings- of selectiebureau. Bijna 30 procent ziet helemaal niets in webwerving. Als reden voor de desinteresse in webwerving geven de ondervraagde bedrijven het gebrek aan 'het persoonlijk contact' tussen sollicitant en wervingsbureau. Verder vindt men dat doelgroepen niet altijd even goed bereikbaar zijn via internet. Wervings- en selectiebureaus worden immers nog altijd vooral voor directie- en managementteamleden ingeschakeld. Veel opdrachtgevers vinden internet geen juist medium om een kandidaat-directeur te benaderen. Het aandeel vacatures dat met behulp van een wervings- en selectiebureau is ingevuld is gestegen van 6% (1996-1998) naar 11% (1998-2000). Dit hangt nauw samen met de krapte op de arbeidsmarkt: doordat vacatures steeds moeilijker vervulbaar zijn, zien steeds meer bedrijven zich genoodzaakt een wervings- en selectiebureau in te schakelen.