Heel lang was het domein Nieuws.nl geblokkeerd door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ( SIDN), omdat het een van de namen was die te algemeen zijn om door één partij te mogen worden gebruikt. SNN presenteerde zich als een stichting die boven alle partijen zou staan, waarmee SNN eigenaar werd van het domein. De stichting Samenwerkende Nieuwsorganisaties Nederland (SNN) liet het – in tegenstelling tot andere partijen – niet zitten bij de weigering van de SIDN het domein Nieuws.nl vrij te geven en spande een zaak aan bij het onafhankelijke College van Beroep van de SIDN. Het college liet zich vorige maand overtuigen door SNN en deblokkeerde het domein, waarmee de SIDN aan het kortste eind trok. Het domein werd eigendom van SNN. 'Algemeen doel' SNN voerde aan dat de stichting een algemeen doel zou dienen op 'mondiaal niveau' door 'de samenwerking tussen onder andere persbureaus, nieuwsaanbieders, nieuwsagenten en journalisten te bevorderen en zonodig te verbeteren'. SNN tracht naar eigen zeggen dit doel te bereiken met 'het organiseren van congressen en bijeenkomsten, het ontplooien van activiteiten op het gebied van niet commerciële mediatoepassingen en al hetgeen hiertoe bevorderlijk kan zijn'. Verder voerde de stichting aan 'alle onafhankelijke nieuwsorganisaties te vertegenwoordigen en geen commerciële belangen te dienen'. Het College van Beroep vond dit verhaal overtuigend genoeg om het zeer waardevolle domein Nieuws.nl aan de stichting toe te kennen. Helemaal niet idealistich Het heeft er echter alles van weg dat SNN het college een rad voor ogen heeft gedraaid. De stichting is namelijk helemaal niet idealistisch. Sterker nog: SNN geeft onomwonden toe dat ze wel degelijk commerciële doelen nastreeft. Of - eufemistisch gesteld - 'er is een koerswijziging doorgevoerd'. Volgens Leonard Grijpma – voorzitter van de in Enschede gevestigde stichting en in het dagelijks leven bezig met de site Autohuur.nl – komt SNN nog dit jaar met een commerciële nieuwssite. En hoe zit het dan met die 'mondiale samenwerking op het gebied van niet-commerciële mediatoepassingen'? "Dat was inderdaad ons doel toen we onze stichting een jaar geleden oprichtten", zo zegt Grijpma. "Maar inmiddels hebben we onze doelstellingen wat bijgesteld. We gaan gewoon een nieuwssite maken. De schoorsteen moet toch ook roken. We gaan overigens wel samenwerken met verschillende contentpartners, dus in die zin brengen we wel verschillende partijen bij elkaar." Welke partners dit zijn, wil Grijpma nog niet zeggen. Grijpma denkt niet dat iemand nog aan het domein Nieuws.nl kan komen. "Het College van Beroep heeft het laatste woord", zo zegt hij. Jaap Akkerhuis, technisch adviseur van de SIDN, betwijfelt dat: "Er is een College van Klachten en Beroep in oprichting. Hierbij kunnen klachten over het toekennen van bepaalde domeinen worden ingediend." SNN denkt een van de grootste nieuwssites van Nederland te kunnen worden, met algemeen nieuws, columns en achtergronden. Volgens journalistenportal VillaMedia streeft de stichting naar 800.000 bezoekers per maand. Naschrift 19 februari SNN-secretaris Van Opzeeland benadrukt in een reactie dat er geen sprake is van misleiding. De op te richten BV is volgens hem bedoeld om de kosten te dekken, hetgeen ook onderdeel was van het businessplan dat is voorgelegd aan het College. "Een nieuwssite onder nieuws.nl kan alleen bestaan als er content wordt ingekocht en de baten de kosten dekken. Dat daartoe een andere juridische rechtsvorm opgezet moet worden waarin nieuws.nl de grootste kans van slagen heeft is een bedrijfskundig logische stap", aldus Van Opzeeland per mail.