In Nederland is het fenomeen nog relatief onbekend, maar in onder meer Duitsland zorgt de tonerziekte met enige regelmaat voor dik aangezette koppen in de kranten. Het gaat om gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij laserprinters en kopieerapparaten.

De fijne deeltjes in de toner bestaan veel te vaak uit zware metalen, zo stelt bijvoorbeeld Michael Braungart van het Umweltinstitut in Hamburg na vijftien jaar onderzoek. Deze zogenoemde nanodeeltjes komen wel degelijk naar buiten en vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid, aldus de professor. Ook Amerikaanse onderzoeken wijzen in deze richting.

Tros Radar wijdde maandagavond een reportage aan het fenomeen, waarbij ook slachtoffers aan het woord kwamen. Alleen al in Duitsland zouden al meer dan achthonderd meldingen zijn van zieken door tonerstof.

Aparte ruimte

Arboned is bekend met het probleem en vindt dat de apparaten veiliger op de markt moeten worden gebracht, zonder gevaarlijke tonerstoffen. Maar Arboned is niet in staat om fabrikanten hiertoe te verplichten. Verder raadt Arboned aan om laserprinters in een aparte ruimte te zetten.

De vakbond CNV roept ondertussen werknemers op om lichamelijke klachten te melden die veroorzaakt worden door de tonerapparaten op het werk.

Printerfabrikant Kyocera stelt tegenover het consumentenprogramma dat de fijnstoffen inderdaad kankerwerwekkend zijn bij proefdieren, maar dat niet bewezen of onderzocht is 'of deze tests en/of resultaten ook op mensen van toepassing zijn'. Later in de week komt Kyocera overigens met een nieuwe reactie: "Wij willen benadrukken dat bij alle Kyocera-producten de grenswaarden van deze regelgeving, mits de producten volgens de handleiding en in alle goede orde worden gebruikt, niet overschreden worden." Ook de fijnstofemissies liggen volgens de fabrikant onder de grenswaarde liggen.

ICT Office benadrukt dat er helemaal geen sprake is van risico's voor de volksgezondheid. "Uit onderzoek van zowel fabrikanten als onafhankelijke instellingen blijkt de veiligheid van het gebruik van originele toner in printers en kopieerapparaten. Op basis van de huidige strenge normeringen en de strikte regelgeving op dit gebied zijn extra filters bij tonergebruik niet nodig", zo stelt de brancheorganisatie.