Volgens de verenigde Europese vakbonden heeft HP zich bij de herstructureringsplannen niet gehouden aan de Europese wet door de vakbonden niet te consulteren en te informeren. Volgens de vakbonden is het wegsnijden van 8000 Europese banen niet nodig omdat de financiële cijfers “gezond" zijn en er geen “banenoverschot" zou zijn. “Het is daarom niet verrassend dat HP geen informatie kon geven over welke kantoren zullen worden getroffen door de herstructurering en op welke manier", zeggen de vakbonden in een verklaring.

'HP negeert wettelijke verplichtingen'

Volgens de vakbonden heeft HP elke poging van de vakbonden om te komen tot een compromis geblokkeerd, daarbij de Europese arbowetgeving negerend. Het bedrijf zou zelfs al begin juli begonnen zijn met de aanzet tot de herstructurering, “ongeacht contractuele en wettelijke verplichtingen", zeggen de vakbonden. De EWC zegt dat zij van derden moesten horen welke gevolgen de herstructurering in sommige landen zou hebben, zoals in Nederland waar 326 banen op de tocht staan.

De EWC heeft nu besloten met een “overweldigende 95,5 procent meerderheid", om de huidige overeenkomst met HP op te zeggen, waardoor het bedrijf verplicht is nieuwe onderhandelingen te voeren om te komen tot een nieuwe European Works Council. Daarbij zullen de vakbonden naar eigen zeggen vasthouden aan “de volledige rechten op consultatie en informatie zoals staan verwoord in de European Directive 2009."

Bonden slepen HP voor de rechter

Ook wordt HP voor de rechter gesleept vanwege het niet nakomen van de verplichtingen die in de Europese wet staan vermeld. Dat zal gebeuren in België, omdat de overeenkomst tussen HP en de vakbonden onder Belgische wet is getekend.

HP wordt door de vakbonden beticht van “spreadsheetmanagement". De zaken in Europa gaan relatief zo goed vergeleken met de concurrentie, dat het Europese hoofdkantoor van het bedrijf niet eens weet hoe het de reorganisatiebevelen vanuit de Verenigde Staten moet opvolgen, zeggen de bonden. Daarom moest HP zich tot adviesbureau McKinsey wenden.

De bonden noemen het gedrag van HP “mismanagement" en roepen het bedrijf op terug te keren op zijn schreden. “Terug naar een beter bedrijf." De bonden zeggen hun leden in de diverse landen te mobiliseren, het Europees Parlement aan te schrijven en de Europese Commissie in te schakelen.

Update 11.06: HP heeft bij monde van woordvoerder Herbert Wormgoor een reactie gegeven op de ontwikkelingen rond de reorganisatie. Wormgoor zegt dat HP alle verplichtingen te hebben gerespecteerd en gehandeld te hebben in overeenstemming met de Europese wetgeving. De aantijgingen die de EWC doet herkent hij dan ook niet. "Wij hechten aan goede communicatie en het informeren van de werknemers zoals wij dat zeker al vijftien jaar doen."

Wormgoor zegt dat het pijnpunt lijkt te liggen in het formeren van een team van experts die de EWC zou kunnen bijstaan bij de reorganisatie en de overleggen tussen werkgever en werknemers daarin. "Zij hebben daarin een voorstel gedaan en wij een tegenvoorstel." HP wacht de volgende stappen van de EWC verder af, zegt Wormgoor.