De consumentenbond, de vakbond voor musici en auteurs Ntb en FNV Kiem (vakbonden voor musici, dansers en acteurs) komen met tegenvoorstellen voor een naar eigen zeggen “modernisering van het online rechtenbeheer in Europa."

Volgens de bonden vraagt de huidige situatie om een doorbraak en zij wijzen daarbij op de heersende ontevredenheid van politici en de makers van online content, die oneerlijk worden vergoed.

Geen downloadverbod en thuiskopieheffing

Concreet willen de partijen twee gecombineerde maatregelen invoeren die vragen om aanpassing de huidige richtlijn Europees auteursrecht. Ten eerste willen zij het niet-commercieel up- en downloaden door privépersonen middels de introductie van een internetvergoeding legaliseren. Deze kan worden betaald bovenop het internetabonnement.

Met dit zogenaamde online 'radiomodel' kunnen volgens de bonden de op komst zijnde thuiskopieheffing en het downloadverbod achterwege blijven. “Het is in onze ogen bewezen dat een downloadverbod niet werkt. We moeten toe naar een situatie waarbij er geen tegenstelling tussen artiesten en het publiek wordt gecreëerd", meldt Ntb-voorzitter Erwin Angad-Gaur aan Webwereld.

Collectief rechtenbeheer verplichten

Daarnaast moet als tweede maatregel een collectief rechtenbeheer verplicht worden voor on demand streaming diensten en peer-to-peer sites. Zo'n systeem moet online ondernemers stimuleren om nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert volgens de bonden een eerlijke vergoeding voor rechthebbenden.

Zo ontstaat meer aanbod van legale content en zullen volgens Angad-Gaur op termijn minder mensen kiezen voor illegaal downloaden. Er is volgens hem genoeg bereidwilligheid bij de Nederlandse internetter voor het betalen van content. Mits daar een volledig aanbod en redelijke kosten tegenover staan.

Samen met Franse bonden

In samenwerking met de Franse consumenten-, artiesten en auteursrechtenorganisatie worden de voorstellen vandaag online gepubliceerd namens het platform 3CDA. Ook worden de Nederlandse en Franse regeringen en parlementen aangeschreven. Angad-Gaur: “We hopen dat de politiek iets met onze voorstellen gaat doen. Het huidige auteursrecht zit op slot vanwege heel veel tegengestelde belangen."

Update 16.28 uur: ICT-jurist Christiaan Alberdingk Thijm noemt de voorstellen interessant, gezien het mogelijk draagvlak. “Op deze manier gaat de vergoeding voor een groot deel naar de makers in plaats van de producenten. Aan de kant van het aanbod concurreer je niet langer op licenties maar op de aantrekkelijk van je dienst. Het huidige systeem werkt monopolies van partijen als iTunes en Spotify in de hand, die wel veel kunnen investeren.”

De advocaat gaat uit van een redelijke heffing voor de gebruiker. “Het belangrijkste is dat deze voorstellen druisen lijnrecht in tegen de plannen van Teeven en zolang de vergoeding laag is zullen Nederlandse internetters er geen probleem mee hebben."